Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Oxidatiu

Bioquímica de l'estrès oxidatiu

El grup de Bioquímica de l'Estrès Oxidatiu analitza l'alteració de les funcions mitocondrials en una malaltia anomenada Atàxia de Friedreich causada per nivells deficients de frataxina, una proteïna mitocondrial. En aquesta patologia es produeix una alteració en l'homeòstasi del calci i del ferro mitocondrial, la qual cosa comporta alteracions en l'estat redox de les proteïnes, en el potencial de membrana i, en general, pèrdua de funcions mitocondrials. Per a estudiar aquesta patologia, utilitzem cultius primaris de neurones i cardiomiocitos, que són els teixits més afectats en aquesta malaltia; també utilitzem un nou model de ratolí denominat FXNI151F i linfoblastos obtinguts de pacients. A partir d'aquests resultats, dissenyem estratègies terapèutiques tractant de millorar la qualitat de vida dels pacients, ja que fins avui no existeix una cura efectiva; en aquest sentit, estem analitzant els efectes del calcitriol, la forma activa de la vitamina D i també de molècules enfocades a restaurar el potencial de la membrana mitocondrial. Aquests assajos es duen a terme en col·laboració amb empreses biofarmacéuticas i també amb hospitals, on s'estan iniciant assajos clínics pilot.

Publicacions destacades

Alsina, D; Ros, J; Tamarit, J

Nitric oxide prevents Aft1 activation and metabolic remodeling in frataxin-deficient yeast

Redox Biology 14 131-141. .

[doi:10.1016/j.redox.2017.09.001]

Purroy, R; Britti, E; Delaspre, F; Tamarit, J; Ros, J

Mitochondrial pore opening and loss of Ca2+ exchanger NCLX levels occur after frataxin depletion

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1864 618-631. .

[doi:10.1016/j.bbadis.2017.12.005]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joaquim Ros Salvador

Joaquim Ros Salvador

Biomedicine I / Biomedicina I
4th floor / 4a planta