L'IRBLleida convoca de nou beques per a estudiants de Batxillerat

Alumnes cursant el Batxillerat en la modalitat de Ciències de la Natura i Salut podran optar a un període formatiu a l'IRBLleida d'un mes de durada

El programa d'ajuts s'ha dissenyat per a proporcionar als més joves l'oportunitat d'entrar en contacte amb el món de la recerca biomèdica per despertar i fomentar vocacions investigadores per al futur. Aquest Programa està destinat a estudiants de batxillerat de primer curs, en la modalitat de Ciències i Tecnologia relacionat amb les Ciències de la Vida i la Salut. La convocatòria es realitza en l'àmbit de les comarques de Lleida i la seva difusió als centres d'ensenyament es gestiona a través dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Cada centre docent podrà presentar un màxim de dos estudiants candidats, els qual hauran de concórrer de manera individual. Els alumnes seleccionats gaudiran d'un ajut que consistirà en una dotació econòmica de 200 euros per a la realització de l'estada.


El període formatiu es desenvoluparà a les instal·lacions de l'IRBLleida des de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2018, amb una durada d'un mes, a acordar entre l'alumne i el grup de recerca. S’inclouran activitats com la familiarització amb un entorn científic i les tècniques d'ús comú en recerca bàsica biomèdic, la realització d'experiments dirigits i la presa de contacte amb la metodologia científica i el funcionament d'equips d'alta tecnologia emprats en les diferents unitats tècniques de l'IRBLleida.

Els grups de recerca en què es desenvoluparà el programa són: Cicle cel·lularFisiopatologia metabòlicaGrup de recerca translacional vascular i renalPatologia oncològica i Unitat de senyalització neuronal.


Els sol·licitants seleccionats pel centre docent, d'acord amb els criteris de la convocatòria, hauran d'haver finalitzat, abans del 1 de juliol de 2018, el primer curs de Batxillerat en la modalitat de Ciències de la Natura i Salut. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juny de 2018. La concessió d'ajuts serà aprovada per la Direcció del Centre i serà notificada als interessats el dia 29 de juny de 2018.

Els interessats poden consultar la convocatòria a la nostra pàgina web.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juny de 2018.