Recerca > Medicina i teràpia experimental

Patologia oncològica

El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i pell, en correlació amb les característiques clíniques i patológiques:

  1. Estudi de gens involucrats en l'apoptosi en el cáncer d'endometri i de pell (NFkB, survivina, PTEN, BAX, receptors de mort i els seus lligands, Flip).
  2. Perfils d'expressió en cáncers d'endometri, tiroides i melanoma.
  3. Resposta de fàrmacs inhibidors de tirosin cinases i anàlogs de somatostatina en línees celulars de melanoma.

Informació de contacte

Xavier Matias-Guiu Guia

Xavier Matias-Guiu Guia

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta