El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri i de pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques, utilitzant eines de patologia molecular descriptiva (immunohistoquímica, hibridació in situ, seqüenciació, epigenètica, guany i pèrdua de gens), així com anàlisis funcionals in vitro en cultius cel·lulars (2D i 3D), i animals d'experimentació. L'objectiu és traslladar els resultats a la pràctica clínica en benefici dels pacients.

Publicacions destacades

Kim, WH; Gomez-Izquierdo, L; Vilardell, F; Chu, KM; Soucy, G; dos Santos, LV; Monges, G; Viale, G; Brito, MJ; Osborne, S; Noe, J; Du, X

HER2 Status in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer: Results of the Large, Multinational HER-EAGLE Study

APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY 26 239-245. .

[doi:10.1097/PAI.0000000000000423]

Garrido, P; Aldaz, A; Vera, R; Calleja, MA; de Alava, E; Martin, M; Matias-Guiu, X; Palacios, J

Proposal for the creation of a national strategy for precision medicine in cancer: a position statement of SEOM, SEAP, and SEFH

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY 20 443-447. .

[doi:10.1007/s12094-017-1740-0]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Xavier Matias-Guiu Guia

Xavier Matias-Guiu Guia

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta