Recerca > Medicina i teràpia experimental

Patologia oncològica

El grup estudia les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i pell, en correlació amb les característiques clíniques i patológiques:

  1. Estudi de gens involucrats en l'apoptosi en el cáncer d'endometri i de pell (NFkB, survivina, PTEN, BAX, receptors de mort i els seus lligands, Flip).
  2. Perfils d'expressió en cáncers d'endometri, tiroides i melanoma.
  3. Resposta de fàrmacs inhibidors de tirosin cinases i anàlogs de somatostatina en línees celulars de melanoma.

Publicació destacada

Garrido P; Aldaz A; Vera R; Calleja MA; de Álava E; Martín M; Matías-Guiu X; Palacios J

Proposal for the creation of a national strategy for precision medicine in cancer: a position statement of SEOM, SEAP, and SEFH

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY 20 443-447. .

[doi:10.1007/s12094-017-1740-0]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Xavier Matias-Guiu Guia

Xavier Matias-Guiu Guia

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta