Una recerca de l’IRBLleida i la UdL identifica 4 variants genètiques que demostren una connexió entre la personalitat i els trastorns mentals

El Grup de la UdL i l’IRBLleida de Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta ha liderat la investigació.

En l'aparició de trastorns mentals, la genètica hi juga un paper important. Alguns gens que es troben en la personalitat normal estan també relacionats amb els trastorns mentals, segons una recerca portada a terme pel Grup de Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta de la Universitat de Lleida (UdL) i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), coordinat pel catedràtic de Psicopatologia Anton Aluja (UdL). En la personalitat humana hi ha uns trets i unes característiques innats que, en cas de presentar-se de forma excessiva en un individu o davant de circumstàncies estressants, poden facilitar l'aparició de trastorns mentals. La recerca ha estudiat 20 gens i 153 polimorfismes dels quals 4 variants prediuen el tret de neuroticisme (ansietat, depressió, inestabilitat emocional) i 4 més prediuen la recerca de sensacions (conductes antisocials, impulsivitat, agressivitat).

El treball, que s'ha publicat a la revista de la Societat Internacional per a l'Estudi de la Personalitat Personality and Individual Differences, s'ha dut a terme en el marc d'un projecte estatal finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (PSI2011-24789). En la publicació també ha participat el responsable del Grup de Recerca Genètica de Malalties Complexes i profesor de la Facultat de Medicina de la UdL, Joan Fibla.

El neuroticisme es relaciona amb sistemes cerebrals d'inhibició i es caracteritza per una tendència a la inestabilitat emocional, a la baixa autoestima i a patir emocions negatives, com ara l'ansietat i la depressió. Les persones amb un elevat neuroticisme tendeixen a trastorns de l'estat d'ànim com la depressió i el trastorn bipolar, hipocondries, ansietat, anorèxia o bulímia nerviosa, abús de substàncies, trastorns esquizoafectius o trastorns d'identitat o dissociatius, entre altres.

Mentre que la recerca de sensacions es relaciona amb sistemes cerebrals de desinhibició i es defineix com una característica de la personalitat típica de persones a qui els agrada cercar experiències i emocions variades i que estan disposades a córrer riscos socials, físics, legals o financers per viure-les. Les persones amb una recerca elevada de sensacions tendeixen a presentar trastorns d'abús de substàncies, joc patològic, dèficit d'atenció, hiperactivitat (trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat [TDAH]) i personalitat antisocial i límit.

L'objectiu del treball va ser estudiar els 20 gens associats amb el neuroticisme i la recerca de sensacions que millor prediuen els dos trets de personalitat, utilitzant una anàlisi d'associació genètica multivariant. Comparat amb estudis previs es considera que la variància genètica explicada de les variables de personalitat del neuroticisme i de la recerca de sensacions és molt superior a la que es coneixia fins ara.

El Grup de Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta

S'han estudiat 20 gens i 153 polimorfismes relacionats amb la personalitat normal i la predisposició a patir trastorns d'ansietat, depressió, certs trastorns de personalitat, conductes antisocials i impulsivitat, entre d'altres, en subjectes sans.