Recerca > Neurociències

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

Els investigadors convergeixen en l'interès per la cerca de les bases biològiques de la personalitat i els seus trastorns. A partir dels models de recerca de la personalitat biològica-factorial, s'investiga la relació entre la personalitat amb el sistema endocrí (hormones gonadales), el sistema nerviós central (neurotransmissors i polimorfismes genètics) i la neurofisiologia (electrofisiologia). La recerca actual se centra en les relacions entre la personalitat impulsiva i desinhibida i les emocions amb la neurotransmissió neural monoamfática (norepinefrina, dopamina, serotonina i MAO), tant a nivell bioquímic (neurotransmissors i metabòlits) com a nivell de genètica molecular. També s'investiguen les bases biològiques de la personalitat mitjançant la cerca de tècniques d'electrofisiologia informatitzada i espectroscòpia infraroja funcional (fNIR) aplicades a l'estudi de les emocions, les funcions cognitives i el lòbul frontal (Laboratori de Comportament Humà).

Publicacions destacades

Aluja, A; Rossier, J; Oumar, B; García LF; Bellaj, T; Ostendorf, F; Ruch, W; Wang, W; K?vi, Z; Scigala, D; Cekrlija Ð; Stivers, AW; Di Blas, L; Valdivia, M; Ben Jemaa, S; Atitsogbe, KA; Hansenne, M; Glicksohn, J

Multicultural Validation of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire Shortened Form (ZKA-PQ/SF) Across 18 Countries.

Assessment 27 728-748. .

[doi:10.1177/1073191119831770]

Lucas, I; Balada, F; Blanco, E; Aluja, A

Prefrontal cortex activity triggered by affective faces exposure and its relationship with neuroticism

Neuropsychologia 132 107146-107146. .

[doi:10.1016/j.neuropsychologia.2019.107146]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Anton Aluja Fabregat

Anton Aluja Fabregat

973702496 / 973702498

Biomedicine II / Biomedicina II
1st floor / 1a planta