Recerca > Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Genètica de malalties complexes

El grup desenvolupa la seva activitat investigadora des de gener de 1995 en l'estudi de la variabilitat genètica del Receptor de la Vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA. Per dur a terme aquest treball el grup ha establert col·laboracions amb els Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i grups de recerca d'altres hospitals i universitats de l'estat. Actualment, el grup coordina un equip interdisciplinari de recerca format per facultatius i investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Jaén i la Universitat de Santiago de Compostela per estudiar el paper del receptor de la vitamina D en la infecció pel virus VIH que causa la SIDA. Seguint una estratègia de "gens candidats", en l'actualitat estem avaluant el paper de variants al·lèliques de diferents gens implicats en el metabolisme de la vitamina D.

Publicacions destacades

Aguilar-Jimenez, W; Zapata, W; Rivero-Juarez, A; Pineda, JA; Laplana, M; Taborda, NA; Biasin, M; Clerici, M; Caruz, A; Fibla, J; Rugeles, MT

Genetic associations of the vitamin D and antiviral pathways with natural resistance to HIV-1 infection are influenced by interpopulation variability

Infection Genetics And Evolution 73 276-286. .

[doi:10.1016/j.meegid.2019.05.014]

Oromi, N; Jove, M; Pascual-Pons, M; Royo, JL; Rocaspana, R; Aparicio, E; Pamplona, R; Palau, A; Sanuy, D; Fibla, J; Portero-Otin, M

Differential metabolic profiles associated to movement behaviour of stream-resident brown trout (Salmo trutta)

PLOS ONE 12 -. .

[doi:10.1371/journal.pone.0181697]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joan Fibla Palazon

Joan Fibla Palazon

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta