Recerca > Medicina i teràpia experimental

Genètica de malalties complexes

El grup desenvolupa la seva activitat investigadora des de gener de 1995 en l'estudi de la variabilitat genètica del Receptor de la Vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA. Per dur a terme aquest treball el grup ha establert col·laboracions amb els Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i grups de recerca d'altres hospitals i universitats de l'estat. Actualment, el grup coordina un equip interdisciplinari de recerca format per facultatius i investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Jaén i la Universitat de Santiago de Compostela per estudiar el paper del receptor de la vitamina D en la infecció pel virus VIH que causa la SIDA. Seguint una estratègia de "gens candidats", en l'actualitat estem avaluant el paper de variants al·lèliques de diferents gens implicats en el metabolisme de la vitamina D.

Publicacions destacades

Oromi N; Jové M; Pascual-Pons M; Royo JL; Rocaspana R; Aparicio E; Pamplona R; Palau A; Sanuy D; Fibla J; Portero-Otin M

Differential metabolic profiles associated to movement behaviour of stream-resident brown trout (Salmo trutta)

PLOS ONE 12 e0181697-. .

[doi:10.1371/journal.pone.0181697]

Aparicio, AP; Castan, JC; Pare, L; Galvan, P; Bermejo, B; Martinez, N; Vidal, M; Pernas, S; Lopez, R; Munoz, M; Nuciforo, P; Fasani, R; Morales, S; Oliveira, M; de la Pena, L; Pelaez, A; Llombart, A

PAM50 intrinsic subtype as a predictor of pathological complete response following neoadjuvant dual HER2 blockade without chemotherapy in HER2-positive breast cancer: First results of the PAMELA clinical trial

CANCER RESEARCH 77 -. .

[doi:10.1158/1538-7445.SABCS16-S3-03]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joan Fibla Palazon

Joan Fibla Palazon

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta