El Biobanc de l’IRBLleida supera l’auditoria de seguiment de l’ISO 9001

Es tracta d’un certificat que confirmar el sistema de gestió de qualitat

El Biobanc de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha realitzat el seguiment anual de la ISO 9001 (International Standarization Organization, ISO per les seves sigles en anglès) validant el seu sistema de gestió de qualitat. L'any 2021, el Biobanc va renovar el certificat de la ISO 9001 amb una validesa de tres anys, fins el mes de juny de 2024, i cada any realitza dues auditories de seguiment a nivell intern i extern.

El Biobanc IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació. Aquesta gestió inclou tots els processos de recepció, processat, emmagatzematge i posada a disposició de la comunitat científica les mostres biològiques, garantint en tot moment la qualitat de les mostres i la seva traçabilitat en compliment de la legislació vigent.

Aquesta acció s'emmarca en el programa CERCAGINYS, una plataforma d'accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 39 centres CERCA. L'objectiu de la plataforma és optimitzar recursos i obrir les plataformes als usuaris externs, posant el focus especialment a la indústria. El programa vol donar servei a la comunitat científica i tecnològica nacional i internacional, incloent l'oferta de serveis essencials en règim d'accés obert competitiu per a l'ús del personal investigador del Sistema CERCA, del sector públic i privat, nacional i internacional. Així mateix, CERCAGINYS permetrà explorar la contractació global de serveis de manteniment conjunts en condicions avantatjoses o més competitives.

Amb el suport de:

El Biobanc IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació