Serveis científico-tècnics

Medicina Respiratòria i Patologies Cròniques

|Alt Imatge|

El Servei Cientificotècnic de Medicina Respiratòria i Patologies Cròniques dona suport especialitzat per a la realització de proves funcionals respiratòries i activitats de monitoratge i seguiment especialitzat en l'àmbit de medicina respiratòria i patologies cròniques.

El servei disposa d'accés a equipament tècnic específic i disposa d'equips de polisomnografia, poligrafía respiratòria, actigrafía, espiròmetres, dispositius per al monitoratge ambulatori de pressió arterial (MAPA), entre altres, per a la prestació dels serveis que s'ofereixen.

Normes de funcionament del servei

Els membres del servei cientificotècnic són els responsables de verificar els aspectes ètics, la qualitat i la viabilitat de cada projecte científic, sempre d'acord amb la legislació vigent:

 • Llei 14/2007 de recerca biomèdica.
 • Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 41/2002 bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
 • Guia de bona pràctica en la recerca en ciències de la salut. Institut català de la salut, 2003.

Formulari

Documents

Tarifes

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dr. Ferran Barbé

Recerca Translacional en Medicina Respiratòria
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - IRBLleida
Avinguda Rovira Roure, 80

Web

Recursos humans

 • Ferran Barbé

  Responsable científic

 • Anna Moncusí

  Investigadora en formació

 • Esther Sapiña

  Investigadora

   

 • Adriano Targa

  Investigador

 • David de Gonzalo

  Investigador principal

 • Lola Martínez

  Investigadora

SERVEIS

 • Realització de proves funcionals
 1. Actimetría
 2. Monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA)
 3. Espirometria
 4. Polisomnografia
 5. Poligrafía respiratòria
 6. Prova d'esforç
 7. Test de la marxa
 8. Broncoscòpia
 • Monitoratge i seguiment clínic especialitzat: s'ofereixen serveis per al reclutament, monitoratge i seguiment de pacients, a més d'activitats d'avaluació d'adherència i compliment terapèutic, tals com adherència al tractament amb pressió contínua en la via aèria (CPAP).
   
 • Extracció i processament de mostres biològiques: s'ofereixen serveis per a extracció i processament de mostres d'origen biològic, de manera emfàtica per a aquelles relacionades específicament amb funció respiratòria (esput induït, rentada broncoalveolar, etc).
   
 • Assessorament tècnic documental: s'ofereixen serveis d'assessoria documental per a la realització de documents tècnics específics relacionats amb medicina respiratòria i patologia cròniques (projectes recerca, guies clíniques, articles científics, revisions sistemàtiques, etc).