Serveis científico tècnics

UDETMA - Laboratori Imatge Vascular

|Alt Imatge|

El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) està situat a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).
 4. Canviar el paradigma en l'avaluació i tractament del risc cardiovascular tenint en compte la existència de lesió d'òrgan diana asimptomàtic (presència de placa d'ateroma arterial).
 5. Investigar en el desenvolupament i implantació de noves tecnologies per a l'avaluació de l'ateromatosi, la seva prevenció i evolució: composició de la placa, càrrega ateromatosa (àrea total de placa, nombre de territoris afectats), ecografia 3D, ecografia amb contrast de microbombolles per estudi dels vasa vasorum...
 6. Formació en ateromatosi i tècniques diagnòstiques de diferents professionals sanitaris (medicina, infermeria, tècnics/tècniques). 
 7. Proporcionar assesorament expert en el camp de la malaltia aterotrombòtica al personal investigador de l'IRBLleida i extern.
 8. Donar suport a la recerca, a la innovació i a la transferència de coneixement.
 9. Disposar de bases de dades clíniques, analítiques, de imatge i de biobanc de totes les poblacions estudiades, i posar-les a l'abast de diferents grups investigadors (interns i externs).

Documents

Funcionament

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

José Manuel Valdivielso

Web

Recursos Humans

Tècniques

 • Determinació de l'índex turmell-braç
 • Determinació de l'índex dit-braç
 • Exploració ecogràfica de les artèries caròtides
 • Exploració ecogràfica de les artèries femorals
 • Exploració ecogràfica d'aorta abdominal
 • Exploració ecogràfica arterial amb contrast (vasa vasorum)
 • Mesura de la velocitat de l'ona de pols
 • Mesura de la funció endotelial
 • Ecoscopia cardiaca de screening
 • Càlcul d'àrea i composició de placa d'ateroma