Seminaris

Bioquímica de l'estrès oxidatiu

Tipus
Friday seminar
Data
divendres, 14 maig 21
Professors

Marta Medina Carbonero, investigadora en formació Biochemistry of Oxidative Stress