Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Fisiologia i Patologia Cardíaca

 • Recerca Clínica:
  • Registre nacional multicèntric espanyol de malaltia inflamatòria cardíaca postvacunació enfront de COVID19 de la SEC: Estudi VACCINE-CARDITIS.
  • Diagnòstic i tractament del pre-xoc en l'infart agut de miocardi: Estudi Pre-Xoc.
  • Registre d'hospitalització de pacients cardiològics: Registre CAR-DAT.
 •  Imatge cardíaca:
  • Avaluació del strain auricular en la predicció del risc de recurrència després de cardioversió amb corrent directe.
 • Fisiologia coronària i cardiologia intervencionista:
  • Disfunció microvascular i flux coronari absolut invasiu després d'una intervenció coronària percutània per a una oclusió total crònica: Estudi FLOW-CTO.
  • Recerca en accessos vasculars per a intervencions coronàries: the Distal Radial Access Registry.
  • Registre nacional espanyol de dissecció coronària espontània.
 •  Biologia Cardiovascular:
  • Caracterització epigenètica del "angor pectoris" mitjançant l'estudi de la relació dels micro-ARNs amb els índexs fisiològics coronaris: Projecte AMFIBI.
  • Modulació dels micro-ARN circulants en la fibril·lació auricular segons el tipus d'anticoagulació: Estudi FABIO.

DESENVOLUPAMENT DE NOVES LÍNIES DE RECERCA:
Amb la finalitat d'aprofitar la infraestructura que ofereix el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), la posada en marxa del Programa de Cardiopaties Estructurals, que permetrà el tractament de patologies cardiovasculars sense necessitat de cirurgia cardíaca, la inauguració del nou Laboratori d'Electrofisiologia, que permetrà un millor tractament de les arrítmies cardíaques, i el creixement de l'Àrea de Cronicitat de Cardiologia, s'espera iniciar noves línies de recerca:

 • Experimentació Animal: un model porcí d'obstrucció microvascular en l'infart agut de miocardi: Estudio Model TOP.
 • Programa de Cardiopaties Estructurals.
 • Arrítmies i Electrofisiologia.
 • Àrea de Cronicitat Cardiològica: Prevenció Secundària Cardiovascular, Cardiopaties Familiars i Insuficiència Cardíaca.