Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Fisiologia i Patologia Cardíaca

El grup de Fisiologia i Patologia Cardíaca està format per investigadors amb una marcada base clínica. L'investigador principal és el Dr. Fernando Worner.

El grup ha participat en assajos clínics rellevants en malaltia cardiovascular i en múltiples registres multicèntrics de base nacional, la qual cosa li ha permès integrar-se dins d'una xarxa de centres amb interès en recerca cardiovascular.

Els objectius del grup en els pròxims anys són, a més de consolidar la seva base de recerca clínica, el desenvolupament progressiu de projectes traslacionals que vinculin recerca clínica i bàsica, així com el desenvolupament de models animals. Entre les nostres línies de desenvolupament es troben l'estudi de la disfunció microvascular coronària en pacients amb angina, la cerca d'estratègies que redueixin el mal per reperfusió i l'obstrucció microvascular en pacients amb infart de miocardi, l'anàlisi de paràmetres d'imatge cardíaca avançada i marcadors bioquímics implicats en l'evolució de la fibril·lació auricular, l'estudi d'entitats relacionades amb l'infart de miocardi sense lesions coronàries obstructives (MINOCA), com poden ser la miocarditis o la dissecció coronària espontània i l'estudi de l'afectació cardíaca per la COVID-19.

Publicacions destacades

Diez-Villanueva, P; Garcia-Guimaraes, M; Sanz-Ruiz, R; Sabate, M; Macaya, F; Roura, G; Jimenez-Kockar, M; Flores-Rios, X; Moreu, J; Fuertes-Ferre, G; Jimenez-Valero, S; Tizon, H; Nogales, JM; Velazquez, M; Lozano, I; Avanzas, P; Salamanca, J; Bastante, T; Alfonso, F

Prognostic Implications of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Patients with Spontaneous Coronary Artery Dissection.

EUROPEAN HEART JOURNAL-ACUTE CARDIOVASCULAR CARE 12 299-305. .

[doi:10.1093/ehjacc/zuad035]

Barriuso I; Worner F; Vilahur G

Novel Antithrombotic Agents in Ischemic Cardiovascular Disease: Progress in the Search for the Optimal Treatment.

Journal of Cardiovascular Development and Disease 9 -. .

[doi:10.3390/jcdd9110397]

Barriuso, Ignacio; Pueo, Eva; Gil, Maria Isabel; Fernandez-Rodriguez, Diego; Viles, Dolors; Worner, Fernando

Heart failure and pericardial mass leading to diagnosis of a rare hematologic disease.

REVISTA PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA 41 1055-1056. .

[doi:10.1016/j.repc.2021.09.024]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Fernando Worner Diz

Fernando Worner Diz

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Av. Alcalde Rovira Roure, 80