El cervell reconeix el contingut emocional dels 'Emojis'

"És el primer estudi que valora el contingut emocional dels Emoji utilitzant mesures psicofisiològiques"

Els pictogrames que utilitzem habitualment als missatges de correu electrònic o de telèfon, coneguts com a emoticones (Emoji en anglès), són percebuts pel cervell de manera similar a les fotografies d'imatges reals i, per tant, tenen el mateix impacte emotiu. Així ho afirma una recerca puntera del grup de recerca en Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL), que lidera el catedràtic de Personalitat i Psicopatologia de la UdL, Anton Aluja.

"És el primer estudi que valora el contingut emocional dels Emoji utilitzant mesures psicofisiològiques", segons el coordinador, Anton Aluja. La recerca s’ha publicat a la prestigiosa revista Psychological Research.

L'impacte emocional s'avalua a través del reflex d'ensurt (Startle reflex) mesurat amb dos elèctrodes que es posen sota un ull, en contacte amb l'orbicular (musculus orbicularis oculi). Quan la persona rep un estímul acústic de 105 decibels de certa intensitat, aquest múscul es contrau de manera molt ràpida, en només 50 mil·lisegons. En aquest reflex d'ensurt estan implicades moltes estructures cerebrals com l'amígdala, l'hipocamp o la circumvolució del cos callós, que s'inclouen al sistema límbic, relacionat amb les emocions.

El grup de recerca en Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta ha fet proves amb 190 voluntaris (144 dones i 46 homes) per avaluar el reconeixement d'una trentena de cares d'Emojis, a l'igual que es fa amb fotografies de cares humanes o les imatges ponderades del sistema estandarditzat internacional IAPS. Així han confirmat que el cervell reconeix les emocions agradables i desagradables que volen reproduir els Emojis.

Després, els investigadors han fet registres electromiogràfics a un grup més reduït, de 53 voluntaris, per veure la resposta del reflex acústic de sorpresa. El grup de recerca ha demostrat que la visió d'expressions afectives d'Emoji facials modula aquesta resposta automàtica, a l'igual que fan les imatges reals. "Si prèviament a l'estímul acústic l'individu contempla una imatge agradable, el múscul es contreu menys que si la imatge és desagradable, que es contreu més. Per tant, es possible avaluar de forma involuntària i objectiva l'impacte emocional en el cervell", ha explicat el doctor Aluja.

El catedràtic de la UdL planteja futures recerques sobre el contingut afectiu dels Emojis utilitzant altres emoticiones de diferents colors associats amb el contingut emocional o estudiant altres indicadors perifèrics com ara l'activitat electrodèrmica o la freqüència cardíaca.


MÉS INFORMACIÓ:

Article Startle reflex modulation by affective face "Emoji" pictographs

El grup de recerca en Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta ha fet proves amb 190 voluntaris (144 dones i 46 homes) per avaluar el reconeixement d'una trentena de cares d'Emojis