Investigadors de Lleida descobreixen una interacció entre proteïnes per fer front a l’estrès oxidatiu de les cèl·lules

Aquesta troballa té un paper fonamental en la defensa davant l’oxidació i constitueix una contribució per ajudar a entendre l’envelliment cel·lular

Lleida, 23 de febrer 2017 El Grup de Recerca de Senyalització en Llevats de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) Fundació Dr. Pifarré i de la Universitat de Lleida (UdL) ha descobert una interacció entre una proteïna i dos enzims que té un paper fonamental en la defensa davant l’estrès oxidatiu de les cèl·lules i, per tant, permetria fer front a diverses malalties i a l’envelliment humà. Els resultats d’aquesta recerca s’han publicat recentment a la revista Free Radical Biology and Medicina. Mitjançant l'ús de tècniques de biologia molecular, cel·lular i bioquímiques, l’equip de la Dra. M. Ángeles de la Torre ha caracteritzat una clara interacció física i funcional entre una proteïna MAP quinasa (Slt2 / Mpk1) i dues glutaredoxines (Grx3 i Grx4) en el model aeucariota Saccharomyces cerevisiae. Prèviament, el grup, juntament amb altres investigadors de diferents parts del món, havien caracteritzat que la MAP quinasa forma part d'una ruta de senyalització molt important per a la integritat i diferenciació cel·lular, mentre que ambdues glutaredoxines juguen un paper rellevant en la resposta oxidativa i en el metabolisme del ferro. La importància d'aquesta interacció recau en el seu paper fonamental en la defensa front a l'estrès oxidatiu al qual estan sotmeses totes les cèl·lules aeròbies. Les tres proteïnes presenten un elevat grau de conservació en el món eucariota, des de S cerevisiae fins cèl·lules humanes, el que una vegada més posa de manifest la gran utilitat del model de llevat en la investigació biomèdica. Aquesta troballa és de particular rellevància ja que pot traslladar-se a les cèl·lules humanes i servir de diana en ús de possibles eines terapèutiques davant l'oxidació cel·lular associada a diverses malalties així com a l'envelliment humà". Aquesta troballa en investigació bàsica es pot traslladar ara a la investigació clínica, en models animals o humans, i servir per a possibles eines terapèutiques amb l’objectiu d’endarrerir l’estrès oxidatiu. L'oxigen és un element bàsic en la respiració cel·lular, però un petit percentatge de l'oxigen es converteix en radicals lliures que constitueixen el punt de partida d'un dany cel·lular anomenat estrès oxidatiu. L’estudi s’ha fet amb llevats de l’espècie Saccharomcyes cerevisiae. Els llevats són un bon model per a l’estudi de les vies de senyalització cel·lulars, ja que aquestes rutes estan molt ben conservades en les cèl·lules humanes. La comprensió dels processos biològics d’envelliment dels llevats pot aportar molts coneixements sobre els processos d’envelliment que tenen lloc a les cèl·lules humanes. Free Radical Biology and Medicine és una revista oficial de la Society for Free Radical Biology and Medicine, que cobreix la investigació sobre la biologia redox, la senyalització, la química biològica i les implicacions mèdiques dels radicals lliures, les espècies reactives, els oxidants i antioxidants. La realització d’aquest estudi de recerca ha estat possible gràcies al finançament obtingut pel Ministeri d’Economia i Competitivitat amb l’ajuda GRANT BFU2020-31407. Referència de l’article: ‘Physical interaction between the MAPK Slt2 of the PKC1-MAPK pathway and Grx3/Grx4 glutaredoxins is required for the oxidative stress response in budding yeast’. Pujol-Carrion N, Torre-Ruiz MA. Free Radic Biol Med. 2017 Feb; 103: 107-120. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.023.PMID: 28007574