Demostren que el paper de l’estrès oxidatiu en la progressió de la malaltia d’Alzheimer afecta només a nivell cel·lular

L'estudi permet avançar en conèixer la malaltia neurodegenerativa i la seva progressió

La malaltia d'Alzheimer és el tipus més comú de demència i la recerca biomèdica estudia diferents àmbits per a conèixer-la en detall. Personal investigador de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha liderat una recerca, en col·laboració amb la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, en què s'ha demostrat que el paper de l'estrès oxidatiu en la progressió de la malaltia d'Alzheimer afecta només a nivell cel·lular i en canvi, es descarta el dany en fluids extracel·lulars, com el plasma i el líquid cefalorraquidi. Aquesta manca d'associació pot suggerir que l'estrès oxidatiu en la malaltia d'Alzheimer és probablement ben tolerat per les proteïnes d'aquests líquids circulants al cos.

"Aquesta recerca ens permet avançar en conèixer el paper de l'estrès oxidatiu en el desenvolupament i progressió de la malaltia d'Alzheimer. Els estudis que s'han fet fins ara al respecte demostren resultats inconsistent degut a la diversitat en la metodologia i poca mida mostral, entre d'altres, i per això el nivell de dany oxidatiu circulant a nivell sistèmic i central en pacients amb la malaltia d'Alzheimer queda poc clar" ha explicat la primera autora de l'article, Farida Dakterzada, de la Unitat de Trastorns Cognitius de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida i investigadora del Grup d'Estudi de la Cognició i la Conducta de l'IRBLleida.

L'estrès oxidatiu, l'excés d'oxigen que genera una presència descontrolada de molècules inestables a l'organisme que poden atacar la cèl·lula i provocar malalties, desenvolupa un paper important en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer. Alguns estudis han observat que aquest estrès oxidatiu contribueix a la pèrdua de capacitat per a processar informació i a la progressió de l'Alzheimer. L'objectiu d'aquesta investigació era determinar si aquest dany que es produeix a nivell cerebral també es podia observar en els diferents líquids biològics. Les troballes demostren la necessitat d'estudiar directament el cervell per poder avaluar l'impacte de l'estrés oxidatiu en la malaltia d'Alzheimer.

La recerca, que s'ha publicat recentment a la revista Redox Biology, s'ha realitzat en una mostra de 289 persones amb Alzheimer (103 persones), deteriorament cognitiu lleu (92 persones) i també persones sense aquestes malalties (94 persones) per a fer un anàlisi comparatiu. La investigació ha intentat desxifrar l'associació que pot existir entre el contingut de dany oxidatiu en el plasma i el líquid cefalorraquidi i el diagnòstic i la progressió de la malaltia d'Alzheimer utilitzant un mètode molt precís, l'espectrometria de masses. A més, per esbrinar el paper de l'estrès oxidatiu en la progressió de la malaltia d'Alzheimer s'ha fet un seguiment dels pacients durant cinc anys.

"Els nostres resultats van demostrar que no hi havia cap associació entre els nivells de dany oxidatiu en el líquid cefalorraquidi o plasma i el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer o la seva progressió" ha confirmat la investigadora.

La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva caracteritzada per un deteriorament inicial de la memòria que, en última instància, pot afectar altres capacitats cognitives i de la conducta. Les causes de la seva aparició són desconegudes, però hi poden tenir en compte factors genètics, metabòlics, d'estil de vida i ambientals. Una etapa predemència de la malaltia és el deteriorament cognitiu lleu, en què les persones conserven la seva funcionalitat i independència en la realització de tasques rutinàries diàries.

La recerca ha comptat amb la col·laboració del Departament de Medicina Experimental de la UdL i CIBERNED, Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives. I el suport del Departament de Salut (PERIS 2019 SLT008/18/00050 i SLT002/16/00250), l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (2021SGR 00761 i 2021SGR00990), el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (beca RTI2018-099200-B-I00 i PID2022-143140OB-I00), el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (PID2020-119978RB-I00), CIBERNED, l'Associació Alzheimer (AARG-NTF-22-924702), la Junta d'Andalusia (PY20_00858), el Programa Andalucía-FEDER (UPO-1380913), la Diputació de Lleida (PP10605 - PIRS2021) i el fons FEDER de la Unió Europea ("Una manera de construir Europa").

Article:

Dakterzada F, Jové M, Cantero JL, Pamplona R, Piñoll-Ripoll G. Plasma and cerebrospinal fluid nonenzymatic protein damage is sustained in Alzheimer's disease. Redox Biol. 2023 Jun 4;64:102772. doi: 10.1016/j.redox.2023.102772. Epub ahead of print. PMID: 37339560.

L'equip investigador: Gerard Piñol, Mariona Jové, Reinald Pamplona i Farida Dakterzada