Una nova recerca amb participació lleidatana permetrà canviar l’abordatge dels pacients amb demència causada per la malaltia rara CADASIL

Aquesta malaltia minoritària se suma a la demència de l’envelliment i no disposa de tractament

El CADASIL és una malaltia hereditària dels vasos sanguinis que es produeix quan l'engruiximent de les parets dels vasos sanguinis bloqueja el flux de sang al cervell. Es tracta d'una malaltia minoritària sense tractament actual. Una nova recerca, amb participació lleidatana, permetrà canviar l'abordatge clínic dels pacients amb demència causada per la malaltia rara CADASIL (un acrònim per a les principals troballes de la malaltia en anglès -Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-cortical Infarcts and Leukoencephalopathy- que significa "arteriopatia cerebral autosòmica dominant amb infarts subcorticals i leucoencefalopatia).

"Aquest estudi obre la porta a tractar aquests pacients amb antiinflamatoris AINEs, com l'aspirina, l'ibuprofè o el naproxè, entre altres, ja des del diagnòstic genètic, així com a poder crear noves teràpies basades en anticossos per aquests pacients" ha explicat el primer autor de l'article, professor de la Universitat de Lleida i responsable del grup de recerca +Pec Proteomics de l'IRBLleida, Xavier Gallart Palau.

La recerca s'ha publicat recentment a la revista Acta Neuropathologica Communications. L'estudi s'ha dirigit des de la Universitat de Newcastle a Anglaterra per Raj N. Kalaria, un dels experts a escala mundial, de l'àmbit de la patologia cerebrovascular relacionada amb la demència de l'envelliment, en col·laboració amb l'Institut Karolinska de Suècia, el Centre Nacional de Geriatria i Gerontologia de Japó, el Centre Nacional Cerebral i Cardiovascular de Japó, l'Institut de Neuropatologia d'Hamburg a Alemania, la Universitat Sant George de Londres, la Universitat Brock de Canadà i la Universitat de Turku a Finlàndia.

La investigació s'ha centrat en l'estudi, mitjançant mètodes basats en tècniques de proteòmica i immunohistoquímica, per a explorar l'abast de les respostes inflamatòries i immunitàries en subjectes amb CADASIL en comparació amb un grup de persones sense la malaltia d'edat similar i d'altres malalties. "Les nostres dades donen suport al paper de la inflamació en la malaltia i atès que hi ha respostes inflamatòries localitzades de baix grau en CADASIL, les mesures terapèutiques que poden reduir-les o disminuir-les amb, per exemple, agents antiinflamatoris no esteroidals, podrien ser beneficioses per als pacients" ha matisat Gallart.

Aquesta recerca ha estat finançada amb subvencions de la Fundació de Gun i Bertil Stohne, la Fundació Olle Engkvist Byggmästare, la Fundació per a Gamla Tjärnarino, el Instituto de Salud Carlos III, Fons de la Unió Europea: Fons Social Europeu+, l'Institut Nacional de Trastorns Neurològics i Accidents Cerebrovasculars i l'Institut Nacional sobre l'Envelliment dels EUA, el Consell de Recerca Mèdica del Regne Unit, el Centre de Newcastle per a l'Envelliment Cerebral i Vitalitat i la Recerca d'Alzheimer, el MRC del Regne Unit, el Centre de Recerca Biomèdica en Envelliment i Malalties Relacionades amb l'Edat de Newcastle i una subvenció de l'Alzheimer's Society and ART.

Article: Panahi, M., Hase, Y., Gallart-Palau, X. et al. ER stress induced immunopathology involving complement in CADASIL: implications for therapeutics. acta neuropathol commun 11, 76 (2023). https://doi.org/10.1186/s40478-023-01558-1

L'investigador Xavier Gallart