La investigadora Aida Serra Maqueda, reconeguda amb la prestigiosa ajuda Ramón y Cajal de l’Agència Estatal d’Investigació

Es concedeix d'acord amb els mèrits curriculars i la capacitat de lideratge

La investigadora de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Aida Serra Maqueda, ha rebut una ajuda Ramón y Cajal de la convocatòria 2021 de l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació. Es tracta de la segona ajuda per a personal investigador de l'IRBLleida, en una convocatòria molt competitiva i amb escasses opcions pel gran nombre de sol·licituds presentades.

Aquesta prestigiosa ajuda està dirigida a promoure la incorporació de personal investigador amb una trajectòria destacada en centres d'I+D. La selecció es fonamenta en un rigorós procés de concurrència competitiva dels candidats sobre la base dels seus mèrits curriculars i de la seva capacitat per a liderar una línia de recerca, en funció de l'experiència científica i professional així com de la independència de la seva trajectòria. Es tracta d'una ajuda econòmica total de 236.350€ per a cinc anys que s'ha atorgat a la Universitat de Lleida.

Serra Maqueda co-lidera el grup de recerca +Pec Proteomics. L'objectiu del grup és emprar les tècniques d'última generació de proteòmica clínica, espectrometria de masses i biologia de sistemes per a descobrir mecanismes alterats de comunicació intercel·lular que contribueixen a l'establiment i la progressió de la neuropatologia i la patologia sistèmica.

La investigadora Aida Serra Maqueda