Una nova estratègia terapèutica per millorar el tractament del càncer d’endometri agressiu

L'estudi ha estat liderat per investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Neurociències de la UAB (INc-UAB) en col·laboració amb l'IRBLleida

El càncer d'endometri és el tipus més comú de càncer ginecològic i suposa el quart tipus de tumor més freqüent en dones als països desenvolupats. Tot i que si es detecta de forma primerenca té un bon pronòstic, els casos més avançats i més agressius tenen una alta mortalitat i sovint són resistents als tractaments habituals amb quimioteràpia. Ara, un nou treball publicat a la revista Cellular and Molecular Life Sciences ha identificat una nova estratègia terapèutica basada en la inhibició de la proteïna kinasa ERK5. El seu bloqueig permet reduir la proliferació de les cèl·lules canceroses, promoure la seva mort i potenciar l'efecte de la quimioteràpia.

L'estudi ha estat liderat per investigadors del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Neurociències de la UAB (INc-UAB), en col·laboració amb el grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR i el grup de recerca de Patologia Oncològica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

En els últims anys, la proteïna ERK5 està sent especialment estudiada pel seu paper en el desenvolupament de diversos tipus de càncers sòlids. "Hem vist que fins a un 48% de les pacients amb càncer d'endometri tenen alteracions en la via de senyalització d'ERK5 i que, a més, presenten una pitjor supervivència. En aquest treball hem trobat que ERK5 és una bona diana terapèutica per al tractament del càncer avançat d'endometri", explica la Dra. Nora Diéguez, investigadora del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del VHIR i de l'Institut de Neurociències de la UAB. "Entendre les vies de senyalització que estan alterades al càncer d'endometri permet el disseny de noves estratègies terapèutiques per millorar el pronòstic d'aquestes pacients", afegeix el Dr. José Miguel Lizcano, cap del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del VHIR, investigador de l'INc-UAB i professor del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB.

En aquest treball, portat a terme en models cel·lulars i de ratolins, els investigadors han desenvolupat el nou inhibidor d'ERK5 JWG-071, actualment en fase de desenvolupament preclínic. Han observat que la inhibició de la via de senyalització d'ERK5 redueix la proliferació de les cèl·lules tumorals i afavoreix la seva mort i, per tant, la reducció de la mida del tumor. Aquest efecte és mediat a través de NF-κB, un factor de transcripció que regula la supervivència de diferents tipus tumorals. "Demostrem que ERK5 seria una diana terapèutica eficaç contra el càncer d'endometri, ja que en els models animals utilitzats potencia l'eficàcia de la quimioteràpia", afirma el Dr. Lizcano.

JWG-071 és el primer inhibidor oral i selectiu d'ERK5 que ha mostrat activitat antitumoral i seguretat en models animals. "Els nostres resultats ens permeten avançar cap el desenvolupament clínic d'aquest fàrmac en pacients oncològiques", conclou el Dr. Lizcano.

L'investigador Xavier Dolcet del grup Patologia Oncològica ha participat en la recerca.