Validen a Lleida el primer qüestionari en espanyol de qualitat de vida per a persones amb peu diabètic

Es tracta d'una complicació crònica que afecta molt negativament als pacients amb diabetis

El peu diabètic és una complicació crònica que afecta negativament la qualitat de vida dels pacients amb diabetis. Fins ara, no existia a Espanya cap qüestionari validat per a mesurar la qualitat de vida d'aquestes persones. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), de la Universitat de Lleida, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona, de la Universitat d'Alacant i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) han publicat recentment el qüestionari en espanyol i la seva validació en la revista Journal of Clinical Medicine.

L'objectiu de l'estudi va ser adaptar i validar el qüestionari Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form (DFS-SF) a la població espanyola amb diabetis. En la seva versió original en anglès, aquest qüestionari, que està validat per al seu ús a la Xina, Grècia i Portugal, ha demostrat tenir una alta sensibilitat per a detectar canvis en l'estat de les úlceres, i unes propietats psicomètriques i de reproducció òptimes. "Aquest qüestionari està a la disposició de tots els clínics que a Espanya treballen en l'atenció a aquests pacients" ha explicat Dídac Mauricio, director del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Sant Pau, cap del Grup d'Endocrinologia, Diabetis i Nutrició de l'Institut de Recerca de Sant Pau i líder el grup del CIBERDEM que ha realitzat l'estudi. El qüestionari també es troba disponible en la pàgina web de l'IRBLleida.

Un total de 141 pacients amb úlceres al peu diabètic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida van participar en l'estudi. A l'inici de l'estudi i durant el seguiment es van lliurar als pacients els qüestionaris genèrics SF-36 i EQ-5D com a eines de referència. Els resultats van mostrar que la versió espanyola del qüestionari DFS-SF presenta una bona consistència interna, validesa, una excel·lent capacitat de reproducció i una òptima sensibilitat als canvis en l'estat de les úlceres. "Per tant, aquest és el primer qüestionari validat a Espanya per a mesurar la qualitat de vida de les persones amb úlceres dempeus diabètic, i pot constituir-se en una eina de gran utilitat en l'àmbit clínic i de recerca sobre peu diabètic al nostre país" ha matisat Mauricio.

Article de referència:

Martinez-Gonzalez, D.; Dòria, M.; Martínez-Alonso, M.; Alcubierre, N.; Valls, J.; Verdú-Soriano, J.; Granado-Casas, M.; Mauricio, D. Adaptation and Validation of the Diabetic Foot Ulcer Scale-Short Form in Spanish Subjects. J. Clin. Med. 2020, 9, 2497.


L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

Dídac Mauricio, director del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Sant Pau, cap del Grup d'Endocrinologia, Diabetis i Nutrició de l’Institut de Recerca de Sant Pau i líder el grup del CIBERDEM