Un estudi lleidatà associa l’apnea obstructiva del son amb l’augment del risc cardiovascular en pacients sense malaltia cardíaca prèvia

L’apnea obstructiva del son afecta entre el 20 i el 30 % de la població adulta i el 80 % de les persones afectades no està diagnosticat

L'apnea obstructiva del son està associada a un augment del risc cardiovascular en pacients sense malaltia cardíaca prèvia. Aquest és el resultat d'una recerca desenvolupada a Lleida, que recentment s'ha publicat a American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, prestigiosa revista de l'àmbit de la medicina respiratòria. L'apnea obstructiva del son afecta entre el 20 i el 30 % de la població adulta i el 80 % de les persones afectades no està diagnosticat.

Recerques anteriors, com l'estudi ISAACC, van determinar que l'aplicació de pressió positiva contínua en la via aèria (CPAP) en pacients amb síndrome coronària aguda i apnea obstructiva del son té un efecte neutral en la prevenció secundària de nous esdeveniments cardiovasculars recurrents, és a dir, no té cap efecte positiu per prevenir esdeveniments cardiovasculars majors. Però aquesta nova recerca demostra l'efecte perjudicial de l'apnea del son en pacients amb perfils específics de risc cardiovascular.

"Fins al moment no s'havia explorat la possibilitat que uns certs perfils de pacients que han patit una síndrome coronària aguda fossin vulnerables a l'efecte de l'apnea del son. Hem trobat per primera vegada que, efectivament, un determinat perfil de pacient, principalment caracteritzat per individus que no han patit una malaltia cardiovascular prèvia, serien susceptibles als efectes negatius de l'apnea del son, augmentant el seu risc de desenvolupar un nou episodi cardiovascular. Aquestes troballes reforcen la necessitat d'estudiar de manera individualitzada l'efecte de l'apnea del son que podria esperar-se per a cada tipus de pacient" ha explicat Manuel Sánchez de la Torre, responsable del grup de recerca Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). L'investigador, que també és professor associat a la Universitat de Lleida (UdL), ha afegit "aquests resultats ens conviden a replantejar el disseny de nous estudis d'intervenció per demostrar el possible efecte beneficiós de la CPAP sobre la prevenció cardiovascular secundària en fenotips de risc establerts".

El personal investigador del projecte forma part dels grups de recerca de l'IRBLleida, 'Grup d'Investigació Translacional en Medicina Respiratòria, que lidera el Director Clínic Territorial de Malalties Respiratòries Cròniques de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i professor de la UdL, Ferran Barbé, i el Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), el Departament de Cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Universitat de Santa Maria de Lleida, 12 centres hospitalaris de l'Estat espanyol i del Spanish Sleep Network, i l'Adelaide Institute for Sleep Health d'Austràlia.

El projecte ha analitzat durant, com a mínim, un any a 1.701 pacients de diferents centres amb síndrome coronari agut. Aquesta recerca s'ha realitzat gràcies al suport econòmic de l'Instituto de Salud Carlos III (projectes PI10/02763, PI10/02745, PI18/00449), conjuntament amb FEDER "Una manera de hacer Europa", i la col·laboració de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Societat Catalana de Cardiologia, ResMed Ltd. (Austràlia), Esteve-Teijin (Espanya), Oxigen Salud (Espanya), ALLER, CIBERES y la Sociedad Española de Sueño.

Article de referència:

Zapater A, Sánchez-de-la-Torre M, Benítez ID, et al. The Effect of Sleep Apnea on Cardiovascular Events in Different Acute Coronary Syndrome Phenotypes [published online ahead of print, 2020 Jul 10]. Am J Respir Crit Care Med. 2020;10.1164/rccm.202004-1127OC. doi:10.1164/rccm.202004-1127OC

Una investigació liderada per Ferran Barbé i Manuel Sánchez, responsables dels Grup d'Investigació Translacional en Medicina Respiratòria i Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques de l’IRBLleida i del centre de recerca CIBERES