Recerca > Medicina Clínica

Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques

El Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques és un grup multidisciplinari que integra diferents perfils professionals per al desenvolupament de la recerca traslacional. Les nostres principals línies de recerca se centren en el maneig personalitzat de pacients amb malalties cròniques. L'objectiu del grup és comprendre els components fisiopatològics de les malalties cròniques per a: i) aconseguir una classificació precisa dels pacients, ii) desenvolupar estratègies no farmacològiques i eines de medicina de precisió per a promoure la prevenció, el tractament i el tractament de les malalties, iii) contribuir a la sostenibilitat dels sistemes de salut i atenció en malalties cròniques, iv) per a crear mHealth Plataformes de seguiment clínic, telemedicina i seguiment personalitzat.

La principal línia de recerca combina recerca bàsica, clínica i traslacional:

  • Models animals d'hipòxia intermitent.
  • Perfil molecular del risc cardiovascular en pacients amb apnea obstructiva del son
  • Medicina de precisió en l'apnea obstructiva del son.

Publicacions destacades

Navarro-Soriano, Cristina; Martinez-Garcia, Miguel-Angel; Torres, Gerard; Barbe, Ferran; Caballero-Eraso, Candela; Lloberes, Patricia; Diaz Cambriles, Trinidad; Somoza, Maria; Masa, Juan F; Gonzalez, Monica; Mañas E; de la Peña M; Garcia-Rio, Francisco; Montserrat, Josep M; Muriel, Alfonso; Oscullo, Grace; Feced Olmos, Laura; Garcia-Ortega, Alberto; Calhoun, David; Campos-Rodriguez, Francisco; on behalf the Spanish Sleep Network

Effect of continuous positive airway pressure in patients with true refractory hypertension and sleep apnea: a post-hoc intention-to-treat analysis of the HIPARCO randomized clinical trial.

JOURNAL OF HYPERTENSION 37 1269-1275. .

[doi:10.1097/HJH.0000000000002053]

Campos-Rodriguez F; Navarro-Soriano C; Reyes-Nuñez N; Torres G; Caballero-Eraso C; Lloberes P; Diaz-Cambriles T; Somoza M; Masa JF; Gonzalez M; Mañas E; de la Peña M; Barbe F; Garcia-Rio F; Montserrat JM; Muriel A; Garcia-Ortega A; Selma MJ; Martinez-Garcia MA

Good long-term adherence to continuous positive airway pressure therapy in patients with resistant hypertension and sleep apnea.

JOURNAL OF SLEEP RESEARCH 28 e12805-. .

[doi:10.1111/jsr.12805]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Manuel Sánchez De La Torre

Manuel Sánchez De La Torre