Seminaris

Estratègies per a identificar degradadors moleculars de cua a escala

External Seminar

Tipus
External Seminar
Data
dimecres, 12 maig 21
Professors

Cristina Mayor-Ruíz, PHd

Cap de Grup, Grup de Degradació de Proteïnes Dirigida i Descobriment de Fàrmacs
IRB Barcelona

Hora: 10.00