← Altres events

Lectura de tesi doctoral - Personal #IRBLleida

Laia Fontdevila Olivé

  • Tesi: "Explorant la interacció entre remodelació lipídica, agregació proteica i alteracions en la microbiota en l'etipatogènesi de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica".
  • Autor: Laia Fontdevila Olivé.
  • Direcció: Dr. Manel Portero Otín / Dra. Victoria Ayala Jové.
  • Tutoria: Dr. Manel Portero Otín.
  • Data i hora: 12 de gener - 12.00h.
  • Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL.