← Otros eventos

Lectura de tesis doctoral - Personal #IRBLleida

Laia Fontdevila Olivé

  • Tesis: "Explorant la interacció entre remodelació lipídica, agregació proteica i alteracions en la microbiota en l'etipatogènesi de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica".
  • Autor: Laia Fontdevila Olivé.
  • Dirección: Dr. Manel Portero Otín / Dra. Victoria Ayala Jové.
  • Tutor: Dr. Manel Portero Otín.
  • Fecha y hora: 12 de diciembre - 12.00h.
  • Lugar: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL.