Servei de mostres del Biobanc

* Els camps són obligatoris

Servei de Mostres - Biobanc

A emplenar per les dues opcions:

Tipus de mostra

Processament de les mostres (en el cas que sigui necessari)


Facturació (només emplenar en el cas de la procedència de mostres EXTERNA)