La CPAP té un efecte neutral en la prevenció de nous episodis cardiovasculars en pacients cardiopates que també tenen apnea

L'estudi ISAACC fet en 2551 pacients amb síndrome coronària aguda i apnea obstructiva del somni, tractats amb i sense aquesta tècnica, l'ha confirmat

L'aplicació de pressió positiva contínua en la via aèria (CPAP) en pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) i apnea obstructiva del son (AOS) té un efecte neutral en la prevenció secundària de nous episodis cardiovasculars recurrents, això és, no té cap efecte positiu per a prevenir episodis cardiovasculars majors, segons un nou assaig publicat a The Lancet Respiratory Medicine, dut a terme per investigadors espanyols del Grup Spanish Sleep Network promogut per SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES). Aquest assaig succeeix a altres estudis que havien trobat aquest suposat efecte neutral de la CPAP i el confirma.

La AOS és una condició comuna entre la població adulta -afecta a entre un 20 i un 30% dels adults- i es caracteritza per una obstrucció de la via aèria durant el somni que obstrueix la respiració. Diversos estudis epidemiològics han demostrat que un alt percentatge de pacients amb malalties de les artèries coronàries, xifrat entre un 40 i un 60%, també presenten AOS. El risc d'aquests pacients de sofrir nous esdeveniments cardiovasculars de manera recurrent continua sent alt, malgrat les teràpies existents en l'actualitat per a tractar la AOS. Entre aquestes, es considerava que la CPAP podia ser un tractament addicional útil per a prevenir aquests esdeveniments en els pacients amb malalties cardiovasculars.

Alguns assajos aleatoris previs han demostrat que l'ús de la CPAP per a tractar la AOS redueix la pressió sanguínia, la sobrecàrrega ventricular esquerra i el risc de sofrir arrítmia. Així mateix, estudis observacionals havien demostrat que l'ús de la CPAP s'associa amb una menor prevalença de complicacions cardiovasculars i de mort per causes cardiovasculars. No obstant això, en tres assajos controlats i aleatoritzats previs en què es va estudiar la clínica dels pacients amb una cardiopatia important l'ús de la CPAP com a tractament de prevenció cardiovascular secundària va tenir un efecte neutral.

Davant aquests antecedents, calia dur a terme noves recerques sobre l'efecte de la CPAP en pacients amb cardiopaties. "Malgrat la millora en el pronòstic de la síndrome coronària aguda, la morbiditat i la mortalitat persisteixen en els pacients amb cardiopaties. Per això, el nostre objectiu ha estat avaluar l'efecte de l'apnea obstructiva del somni i el seu tractament amb CPAP en l'evolució clínica dels pacients amb SCA", ha puntualitzat el Dr. Ferran Barbé, pneumòleg, Director Clínic Territorial de Malalties Respiratòries de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, responsable del grup de Recerca Traslacional en Medicina Respiratòria de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), líder de l'estudi, membre del Grup Spanish Sleep Network i director científic de CIBERES.

Resultats d’ISAACC i implicacions

El disseny de l'estudi ISAACC, per a avaluar l'efecte de la AOS i el seu tractament mitjançant CPAP en els pacients amb cardiopaties és un assaig multicèntric, obert, de grup paral·lel, aleatoritzat i controlat de pacients amb síndrome coronària aguda de 15 hospitals d'Espanya.

Entre el 25 d'abril de 2011 i el 2 de febrer de 2018, un total de 2.834 pacients amb SCA van ser examinats mitjançant una prova respiratòria, anomenada poligrafía respiratòria, després de la qual finalment es va reclutar a 2.551 pacients per a l'estudi, amb una edat mitjana de 60 anys i el 84% d'ells homes. D'aquests més de 2.500 pacients, 1.264 tenien AOS i 1.287 no la tenien.

Els 1.264 pacients amb AOS van ser assignats aleatòriament a dues branques de l'estudi: 663 al grup CPAP, en el qual rebien l'atenció habitual més el tractament amb CPAP, i 631 al grup UC, en el qual rebien l'atenció habitual sola. I, dels 1.287 pacients sense AOS, 603 van ser assignats aleatòriament a un grup de referència.

Tots els pacients van ser examinats en el moment de la inclusió en l'estudi, després d'1 mes, 3 mesos, 6 mesos, 12 mesos, 18 mesos, 24 mesos, 30 mesos, 36 mesos i cada 12 mesos durant el període de seguiment. La mitjana del seguiment va ser de 3,5 anys.

La prevalença d'episodis cardiovasculars va ser similar en els grups de pacients de CPAP i control. En el grup CPAP va haver-hi 98 episodis (un 26%) enfront de 108 esdeveniments (17%) en el grup control durant el seguiment. El temps d'adherència al tractament amb CPAP va ser de 2,78 hores durant la nit i de 2,73 hores respectivament. La prevalença d'esdeveniments cardiovasculars va ser similar entre els pacients en el grup de referència, de 90 esdeveniments (15%), i els pacients del grup control, de 108 (17%), durant el seguiment.

Un resultat destacable és que la prevalença dels esdeveniments cardiovasculars sembla no estar relacionada amb el compliment de la CPAP o la gravetat de AOS.

"En aquest estudi hem vist que, entre els pacients amb SCA, la presència de AOS no s'associa a una major prevalença d'episodis cardiovasculars i el tractament amb CPAP no redueix de manera significativa aquesta prevalença. Els nostres resultats indiquen que l'ús de CPAP, no té cap efecte positiu en la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars majors en pacients amb AOS i SCA", conclou el Dr. Barbé.

"Els nostres resultats indiquen que l'ús de CPAP, no té cap efecte positiu en la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars majors en pacients amb AOS i SCA”, conclou el Dr. Barbé.