Comunicat de CERCA i ACER davant la sentencia als líders socials i polítics catalans

Des del sector de la recerca volem expressar la nostra preocupació per la gravetat del moment

Des del sector de la recerca, concretament els centres de recerca de Catalunya, en relació amb la publicació de la sentència del Tribunal Suprem als líders socials i polítics catalans, volem expressar la nostra preocupació per la gravetat del moment actual.

En el nostre món, el desenvolupament normal de la recerca científica es basa en la discussió d'idees, i tots els centres de recerca, amb diversitat d'opinions i parers, s'han compromès al compliment del Codi de conducta dels centres CERCA, que estableix les normes mínimes de relació i convivència a les nostres institucions en el context de Catalunya. La llibertat de pensament, les idees contraposades o les persones que les representen no poden ser perseguides, censurades ni represaliades. La nostra activitat requereix, com la resta de la societat catalana, un fort compromís amb els drets fonamentals de les persones i amb el respecte mutu. De la mateixa manera, la protesta social i política, sempre no violenta, s'ha de poder portar a terme, si s'escau, amb una resposta judicial i policial proporcionada.

Davant de les condemnes i del judici mateix, volem manifestar una vegada més la nostra convicció per la democràcia, el diàleg, la no-violència, el respecte a la dissidència dins de la legalitat, la llibertat d'expressió i d'acció ciutadana, i la voluntat popular perquè els reptes polítics siguin resolts des de la política, de manera proactiva i participativa, permetent la construcció d'un entorn de progrés i competitiu en el context internacional.

Dr Lluís Rovira
Director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Dr Josep Samitier
President de l'Associació de centres de recerca de Catalunya (ACER)

Amb el suport dels directors dels centres CERCA
i de l'Institut Guttmann

Barcelona, 16 d'octubre de 2019

Volem manifestar una vegada més la nostra convicció per la democràcia, el diàleg, la no-violència, el respecte a la dissidència dins de la legalitat, la llibertat d’expressió i d’acció ciutadana