Un estudi lleidatà identifica nous biomarcadors per al diagnòstic personalitzat de l’apnea obstructiva del son

Mitjançant una anàlisi de sang s’avaluen les microRNA, petites molècules que permeten millorar el maneig d’aquesta malaltia amb més precisió

Un estudi lleidatà, liderat per l’investigador Manuel Sánchez de la Torre, ha identificat nous biomarcadors per al maneig personalitzat de la síndrome de l'apnea obstructiva del son (SAOS). La SAOS, que consisteix en la interrupció recurrent completa (apnea) o parcial (hipoapnea) del flux aeri durant la nit, afecta aproximadament entre el 10 i el 25 % de la població adulta. A més, fins al 80 % de les persones amb SAOS de moderada a greu es mantenen no diagnosticades. Per això, el Grup de Recerca de l'IRBLleida Medicina de Precisió en Malalties Cròniques ha avaluat perfils de microRNA, petites molècules que permeten identificar la presència de l'apnea obstructiva del son i ajudar a diagnosticar-la amb més precisió. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista Scientific Reports.

La SAOS es caracteritza per episodis repetitius d'esfondrament de les vies respiratòries superiors durant el son que provoquen hipoxèmia nocturna (disminució anòmala de la pressió parcial d'oxigen a la sang de les artèries), excitació repetida i posterior somnolència diürna excessiva. Les persones afectades també tenen més risc de patir malalties cardiovasculars, alteracions metabòliques i càncer. "Aquesta associació és d'especial rellevància en la població jove, en què la SAOS podria tenir un efecte més perjudicial", ha explicat Sánchez de la Torre.

Aquest estudi ―que ha analitzat 230 persones, de 18 a 60 anys, amb sospita de tenir apnea obstructiva del son― ha demostrat mitjançant una analítica de sang la utilitat dels microRNA per identificar aquells pacients que pateixen SAOS. La importància d'aquest estudi radica en la millora de la capacitat discriminatòria dels pacients amb sospita d'apnea del son basant-se en una anàlisi de sang senzilla i ràpida. Aquest estudi també ha demostrat que l'ús del tractament de la pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP) està associat amb canvis en el perfil d'aquests biomarcadors, fet que podria contribuir a la identificació dels mecanismes subjacents a les conseqüències patològiques relacionades amb la SAOS.

"L'ús de la medicina personalitzada per a cada pacient suposa un doble benefici, en primer lloc, per al pacient i, en segon lloc, perquè és una reducció de la despesa sanitària", ha afirmat el subdirector de l'IRBLleida. El diagnòstic de l'apnea obstructiva del son requereix enregistraments durant la nit, incloent-hi procediments que consumeixen temps i recursos. Els sistemes de diagnòstic d'alt rendiment poden millorar els infradiagnòstics de la malaltia, reduir els procediments innecessaris i disminuir l'ús dels recursos sanitaris.

Article de referència: Santamaria-Martos, F et al., 2019, Scientific Reports 9. https://doi.org/10.1038/s41598-019-49940-1

L'estudi està liderat per Manuel Sánchez de la Torre