La Diputació de Lleida finança amb 279.300 € la incorporació de personal investigador en formació a l’IRBLleida

S’han convocat un total 10 ajudes d’un any per a la contractació de professionals que han acabat el període formació sanitària especialitzada i per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que han esgotat una beca predoctoral

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha obert la setena convocatòria d'ajuts per a la Promoció de la Recerca en Salut. La Diputació de Lleida finança aquesta ajuda amb 279.300 €, que també compta amb el suport de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Gestió de Serveis Sanitaris.

En total s'han convocat 10 ajudes d'un any per a la incorporació de professionals investigadors en formació. La convocatòria es divideix en tres categories diferents. La categoria A, ajuts postresidència, són ajuts generals per a la incorporació de professionals que, havent acabat el període de formació sanitària especialitzada (medicina, infermeria, psicologia, farmàcia, llevadoria) dins dels anys 2017 a 2019, vulguin desenvolupar un projecte de recerca en salut. La categoria B, ajuts postresidència per a recerca en model porcí, són ajuts específics per a la incorporació de professionals que, havent acabat dins dels anys 2017 a 2019 el període de formació especialitzada de metges interns residents (MIR) en especialitats quirúrgiques, vulguin donar suport al desenvolupament de projectes en models experimentals del centre Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA). I la categoria C, ajuts per a la finalització de tesis doctorals, són ajuts per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que estiguin esgotant una beca predoctoral concedida en concurrència competitiva, i que estiguin matriculats en el programa de doctorat en Salut de la Universitat de Lleida.

Els ajuts tindran una durada màxima d'un any i consistiran, cada un, en un import de 20.000 € anuals bruts, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La Diputació de Lleida també es fa càrrec de cobrir el cost total de cada una de les contractacions.

En el cas de la categoria A s'han ofert dues ajudes, en la categoria B, una ajuda, i en la categoria C, 7 ajudes. Els ajuts tipus A i B gaudiran d'un contracte de recerca a l'IRBLleida i es valorarà la complementació d'aquestes ajudes amb l'aportació d'un contracte assistencial per part de la Gerència Territorial. En el cas de la categoria C, el contracte amb l'IRBLleida començarà immediatament després de la finalització de la beca predoctoral, i el dret a percebre'l s'extingirà amb la defensa de la tesi, el darrer dia del mes en què aquesta es produeixi. Durant els dos mesos finals de l'ajut, la persona candidata haurà d'impartir un seminari i justificar l'autoria d'un article com a primer autor o primera autora, que s'haurà d'adjuntar a la memòria final.

Es tracta de la setena convocatòria per a la promoció de la recerca en salut