L’IRBLleida i la UdL adquireixen un nou microscopi

Permet la captura d'imatges digitals a partir de mostres histològiques observades amb llum transmesa

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Servei (SCT) de Microscòpia de la Universitat de Lleida (UdL) han adquirit un nou microscopi òptic per a la recerca. Es tracta d'un microscopi ZEISS AXIOSKOP 2, que permet la captura d'imatges digitals a partir de mostres histològiques observades amb llum transmesa. També està dotat d'un complement d'epifluorescència per a l'observació de mostres processades amb marcadors fluorescents i d’un equip amb una càmera refrigerada per a la captura d'imatges de fluorescència.

El microscopi adquirit és un equipament bàsic en qualsevol servei de microscòpia, si bé és cert que el nostre servei no comptava encara amb una eina d'aquestes característiques. La possibilitat d'incorporar una càmera per l'adquisició d'imatges de fluorescència en el futur permet minvar la llista d'espera que té l'actual microscopi de fluorescència.

Tant l'IRBLLEIDA com la UdL, a través de l'SCT de Microscòpia han finançat la compra de l'esmentat microscopi i dels seus accessoris. L’aparell està dotat d'una òptica excel·lent i té unes característiques òptimes per a l'ús al qual va destinat.

El microscopi adquirit és un equipament bàsic en qualsevol servei de microscòpia