Investigadors de l’IRBLleida descriuen el primer model de metàstasi en adults desenvolupat a la mosca del vinagre

Aquesta recerca permetrà identificar aquells gens que tenen un paper funcional fonamental en la iniciació de la metàstasi

Una recerca, liderada per l'investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i professor associat a la Universitat de Lleida (UdL), Andreu Casali, ha aconseguit generar tumors a l'intestí de mosques adultes capaços de disseminar per tot l'organisme i colonitzar altres òrgans. Aquesta recerca obre la porta a utilitzar els avantatges que aporta Drosophila, la mosca del vinagre, per entendre millor els gens i mecanismes necessaris per iniciar el procés de la metàstasi. La investigació, feta en col·laboració amb la Universitat de Sheffield (el Regne Unit) i l'IRB Barcelona, ha estat publicada a la revista Nature Communications.

La metàstasi és un procés molt complex pel qual les cèl·lules tumorals escapen del tumor primari i disseminen cap a altres òrgans, on creixen formant nous tumors. Tot i la seva rellevància clínica, ja que causa el 90% de les morts relacionades amb el càncer, encara es desconeixen molts dels mecanismes que la sustenten i que permetrien millorar el tractament dels pacients. Aquesta falta de coneixement és deguda, en part, a la falta de models animals capaços de reproduir la complexitat del procés metastàtic.

Fins ara, els models experimentals de metàstasi en ratolins, generats mitjançant enginyeria genètica, presenten dues limitacions importants, la llarga latència de les metàstasis i el baix nombre de ratolins que en presenten, fet que obliga a treballar amb un gran nombre d'animals durant un llarg període de temps per poder acumular dades suficients per a l'anàlisi.

Amb els resultats d'aquest estudi, els investigadors han trencat la creença que la vida de les mosques era massa curta per a presentar metàstasi i han generat un model que obre la porta a aprofitar la facilitat de manipulació genètica que ofereix Drosophila per a l'estudi de la metàstasi. En un treball anterior, els investigadors ja havien demostrat que és possible generar tumors als intestins de les mosques si s'indueixen les mutacions causants del càncer de còlon humà en les seves cèl·lules mare intestinals. Ara, els investigadors han pogut identificar que l'expressió d'un gen anomenat Snail en aquests mateixos tumors és capaç de provocar la formació de metàstasis. Per tant, la presència de Snail afavoreix que les cèl·lules tumorals abandonin el tumor primari i migrin cap a altres teixits i òrgans de l'organisme, on creixen formant tumors secundaris. Aquest model presenta molts avantatges, entre elles el baix cost econòmic, la rapidesa (l'anàlisi de les metàstasis es pot fer passades tres setmanes des de la inducció dels tumors), la possibilitat d'analitzar una gran quantitat d'individus, així com la reducció del nombre d'animals superiors necessaris per a la recerca.

El grup investigador pretén ara utilitzar aquest model per identificar aquells gens que tenen un paper funcional fonamental en la iniciació de la metàstasi. En col·laboració amb el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, pretenen també investigar si la presencia o absència d'aquests gens podria tenir un caràcter predictiu i ajudar als professionals sanitaris a determinar les probabilitats que un pacient hagi iniciat un procés de micro metàstasi. Per altra banda, aquest model també permetrà identificar in vivo l'eficàcia de nous compostos terapèutics a l'hora d'aturar els primers passos de la metàstasi.

Aquest estudi ha comptat amb el finançament del Ministerio de Economía y Empresa, la Joseph Steiner Foundation,  la Wellcome Trust/Royal Society Sir Henry Dale i la Diputació de Lleida.

Article de referència:

Collective cell migration and metastases induced by an epithelial-to-mesenchymal transition in Drosophila intestinal tumors, Kyra Campbell, Fabrizio Rossi, Jamie Adams, Ioanna Pitsidianaki, Francisco M.Barriga, Laura Garcia-Gerique, Eduard Batlle, Jordi Casanova, Andreu Casali. Nature communications (2019) <!--![endif]---->

L'investigador Andreu Casali

Aquest procés causa el 90% de les morts relacionades amb el càncer