L’IRBLleida, reacreditat com a institut d'investigació sanitària per l'Institut de Salut Carlos III

És un dels 7 centres acreditats de Catalunya i l'únic fora de l'àrea de Barcelona

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha estat reacreditat aquest mes d'abril per l'Institut de Salut Carlos III com a institut d'investigació sanitària. Això significa que manté la seva excel·lència en recerca i un finançament correcte d'aquesta, assegurant el bon ús dels recursos públics i privats del centre. L'Institut podrà seguir accedint a diferents programes d'investigació per aconseguir finançament per desenvolupar nous projectes i garantir el manteniment i la millora dels recursos tècnics i humans actuals.

Aquesta reacreditació suposa formar part d'una xarxa d'instituts vinculats al Sistema Nacional de Salut i utilitzar l'acreditació atorgada com a element de difusió de les seves activitats d'investigació. La primera acreditació de l'IRBLleida es va obtenir el 2014. Transcorregut el període d'aquesta acreditació, el juliol de 2018 es va sol·licitar la renovació de l'acreditació. Un grup d'auditors de l'Institut de Salut Carlos III van realitzar la visita d'anàlisi els dies 27 i 28 novembre i van emetre el seu informe amb data 10 de desembre. Finalment, amb data 1 d'abril de 2019, la Comissió d'Avaluació va adoptar l'acord d'emissió de l'informe favorable per a l'acreditació de l'IRBLleida.

L'IRBLleida és el setè centre d'investigació sanitària acreditat a Catalunya, l'únic fora de l'àrea de Barcelona, i forma part dels 31 instituts de recerca sanitària acreditats. A Catalunya, els centres acreditats són: l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) i l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar (IMIM). Amb l'acreditació de l'IRBLleida, Lleida es posiciona en el marc estatal com un pol de recerca sanitària d'excel·lència en recerca translacional, de cooperació entre la recerca clínica i la bàsica.

La Institució

L'IRBLleida és un institut de recerca en què participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLleida està compromès a avançar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia.

Actualment, més de 400 professionals de recerca formen l'IRBLleida, entre els quals, molts que compatibilitzen la recerca amb la docència experta en els graus de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Biomedicina, Nutrició Humana i Dietètica i Biotecnologia de la UdL, entre d'altres, i amb l'assistència sanitària a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari de Santa Maria i als centres d'atenció primària de la Regió Sanitària de Lleida.