”la Caixa” renova el seu suport a un projecte de medicina personalitzada

Una aliança entre IRBLleida, CIBERES, l’Institut de Recerca Sanitària La Fe i “la Caixa” permetrà l’avenç de la transferència d’aquesta tecnologia a la societat

"la Caixa" impulsa aquesta iniciativa amb més de 180.000 € per al desenvolupament del projecte d'innovació HIPARCO-score, una eina de medicina personalitzada que permet predir els beneficis del tractament de l'apnea del son en el control de la pressió arterial. El conveni signat entre l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i "la Caixa" permetrà avançar en el desenvolupament del producte que permeti la transferència d'aquesta tecnologia a la societat. HIPARCO-score està actualment protegit sota patent i té com a cotitulars l'IRBLleida, el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) i l'Institut de Recerca Sanitària La Fe.

La hipertensió resistent és un tipus d'hipertensió de control difícil i risc cardiovascular elevat. A més, està íntimament relacionada amb l'apnea de son. Actualment, el maneig dels pacients amb hipertensió resistent, caracteritzat per una falta de resposta al tractament farmacològic per al control de la pressió arterial, és una necessitat mèdica no resolta. HIPARCO-score permetrà innovar en l'actual gestió de la hipertensió resistent mitjançant una anàlisi de biomarcadors en una simple mostra de sang, per identificar els pacients que poden beneficiar-se del tractament de l'apnea del son per a la disminució de la seva pressió arterial. És, per tant, una eina única i molt prometedora en la prevenció, predicció i tractament de malalties cardiovasculars.

Aquesta proposta, que està liderada pel sotsdirector de l'IRBLleida i investigador del CIBERES, Manuel Sánchez de la Torre, va partir d'un projecte d'innovació CIBERES sota el suport del Caixaimpulse, un programa impulsat per "la Caixa" i Caixa Capital Risc que té per objecte validar i facilitar la comercialització de tecnologies i teràpies innovadores en biomedicina, així com formar i acompanyar investigadors innovadors en aquest procés.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a tot el món. Entre tots els factors de risc associats al desenvolupament de malalties cardiovasculars, la hipertensió és el factor modificable més important. Els pacients amb hipertensió resistent, els quals no responen a cap tractament farmacològic, representen un cost per al sistema de salut superior a 9.000 euros per pacient a l'any.

Fundació Bancària "la Caixa"

Suport a projectes d'investigació d'excel·lència

"la Caixa" impulsa iniciatives capdavanteres en investigació multidisciplinària per incidir en el benestar social. El Pla estratègic 2016-2019 inclou la inversió en investigació com a prioritat, i té previst triplicar el pressupost en aquest camp fins a 90 milions d'euros l'any 2019.

"la Caixa" dona suport a projectes d'investigació d'excel·lència en l'àmbit de la biomedicina i la salut, al mateix temps que vol apropar la ciència i el procés d'investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i les repercussions de les investigacions desenvolupades al nostre país. En aquest sentit, té la voluntat de contribuir perquè la ciutadania tingui una opinió cada cop més favorable i informada sobre la investigació.

CIBERES

El Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en la seva àrea temàtica de malalties respiratòries (CIBERES), dependent de l'Institut de Salut Carlos III (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) i cofinançat per FEDER, té com a finalitat fomentar i facilitar la recerca de les malalties respiratòries per mitjà de la investigació d'excel·lència i la seva translació ràpida i segura de la pràctica clínica. Creat l'any 2007, el CIBERES reuneix actualment prop de 400 investigadors de 9 comunitats autònomes que treballen conjuntament en 3 programes, que integren les línies de recerca següents: càncer de pulmó, apnees del son, fibrosi pulmonar, asma, lesió pulmonar aguda i tuberculosa, pneumònies, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i noves dianes terapèutiques.

Institut de Recerca Sanitària La Fe

L'Institut de Recerca Sanitària La Fe (IIS La Fe) és l'àmbit de recerca biomèdica creat entre l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, el Consell Superior de Recerques Científiques i la Fundació per a la Recerca de l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana.

Impulsa, promou i fomenta la recerca d'excel·lència, el coneixement científic i tecnològic i la seva posterior translació al sector productiu, així com la docència i la formació. L'IIS La Fe va ser acreditat per l'Institut de Salut Carlos III com a institut de recerca sanitària l'any 2009, i de nou reacreditat el 2014. Està compost per 44 grups de recerca acreditats, dels quals 9 són unitats mixtes, i per altres grups de recerca. A més, la seva plantilla investigadora s'integra en xarxes i consorcis, concretament, en 6 àrees CIBER, 7 RETIC i 3 plataformes de suport a la recerca.

IRBLleida

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es constitueix amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la clínica i la epidemiològica, perquè la recerca biomèdica sigui el motor de la millora pràctica clínica diària, en benefici de tota la població. És a dir, abasta una cadena de recerca translacional ―des de la recerca bàsica, orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà, fins a la recerca que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals.