Un estudi lleidatà conclou que existeix una proporció de no fumadors entre els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica

La identificació precoç d’aquestes persones facilitaria la implementació de mesures per evitar la seva progressió

Un estudi, portat a terme per metges de família, epidemiòlegs i pneumòlegs de l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut de Lleida, conclou que existeix una alta proporció de no fumadors entre els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Aquesta mateixa recerca indica que les dones de major edat, amb menor formació acadèmica i amb una gravetat menor de la malaltia serien les que tindrien més risc de desenvolupar la malaltia sense haver fumat mai.

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és una malaltia amb una elevada mortalitat en l'àmbit mundial. Actualment representa la quarta causa de mort i s'estima que l'any 2020 ocuparà el tercer lloc. La MPOC s'associa al tabaquisme en la majoria dels casos, però existeixen estudis que conclouen que una proporció considerable de persones afectades no té relació amb el tabaquisme, especialment entre les dones.

Precisament aquest estudi lleidatà, publicat a la revista Atención Primaria, ha estudiat els diferents factors de risc que s'associen a la malaltia en aquells pacients que mai han fumat. L'estudi, supervisat pel cap del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran, Pere Godoy, ha inclòs 512 pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica de l'Àrea Bàsica de Salut Pla d'Urgell, dels quals el 33,2% mai havien fumat.

L'estudi conclou que existeix un alt percentatge de no fumadors entre els pacients amb bronquitis crònica. Identificar de manera precoç a les persones amb un major risc de desenvolupar la malaltia facilitaria la implementació de mesures encaminades a evitar la seva progressió de la malaltia.

"El menor nivell d'estudis i el sexe femení podrien ser considerats uns marcadors de major exposició a factors com la contaminació interior o el fum en les cuines privades, els quals mereixerien estudis més detallats" ha exposat Josep Montserrat-Capdevila, primer autor de l'article.

Els investigadors i investigadores que han portat a terme l'estudi també formen part de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida (UdL), l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, la Unitat d'Epidemiologia del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES).

Article de referència: Montserrat-Capdevila J, et al. Prevalencia y características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en no fumadores. Aten Primaria. 2018. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.10.012

Les dones de més edat, amb menor formació i un grau menor de la malaltia mostren més risc de desenvolupar-la per una major exposició a factors com la contaminació interior o el fum en les cuines privades