El Ministeri de Sanitat beca un estudi sobre intoxicacions per drogues i alcohol a Lleida amb més de 19.000 euros

La recerca liderada per Rosa M. Pérez, en col·laboració amb Oriol Yuguero, estudiarà les característiques sociodemogràfiques dels pacients intoxicats atesos en el Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha concedit una ajuda de 19.750 euros al Grup d'Investigació Transversal de la Urgència i Emergència de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per dur a terme un estudi comparatiu sobre com les variables relacionades amb les intoxicacions per alcohol i drogues han canviat amb el pas dels anys sota la influència de factors socials, culturals i demogràfics; quines diferències hi ha entre dones i homes i, també, segons l'edat de les persones afectades. Aquesta dotació s'emmarca en la Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca 2018 del Pla Nacional sobre Drogues.

La recerca, que es du a terme des de l'any 2018 i s'allargarà fins al 2020, analitzarà a més l'ús i consum de drogues d'abús i alcohol en menors d'edat. També està previst establir el model d'intoxicació per drogues d'abús i alcohol segons una perspectiva de gènere i comparar les dades obtingudes amb altres recerques per avaluar les previsibles diferències segons l'àmbit territorial d'estudi, l'interval de temps i altres possibles variables.

Els investigadors d'aquest estudi ―que es durà a terme en el Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV)― són Rosa M. Pérez, professora de Medicina Legal i Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, metgessa forense de l'IMLCF de Catalunya-Divisió de Lleida i investigadora de l'IRBLleida, conjuntament amb Oriol Yuguero, facultatiu especialista del Servei d'Urgències de l'HUAV, professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) i responsable del Grup de Recerca de l'IRBLleida.

"Conèixer de manera ben definida l'epidemiologia de les intoxicacions i, en concret, de l'alcohol i les drogues d'abús segons gènere i edat permetrà la incorporació dels resultats al món del coneixement científic i d'aquí a la pràctica, per poder tractar i sobretot prevenir-ne l'ús o consum i evitar les situacions de drogodependència considerant les diferències en els patrons de consum i generant estratègies específiques d'actuació" ha explicat Rosa M. Pérez. La investigadora ha afegit que els serveis d'urgències són els serveis hospitalaris que més intoxicacions atenen i que actuen com a font d'informació per conèixer l'epidemiologia de les intoxicacions que es produeixen en el medi. "Així, tenim l'oportunitat de dur a terme les mesures preventives o pal·liatives convenients per evitar que es reflecteixin en un augment dels tractaments de desintoxicació o de la mortalitat" ha afirmat Pérez.

Grup d'Investigació Transversal de la Urgència i Emergència

El Grup d'Investigació Transversal de la Urgència i Emergència té com a objectiu millorar l'assistència que es presta als ciutadans de la Regió Sanitària Lleida en l'àmbit de les urgències. Els investigadors promouen la recerca i l'estudi de l'impacte que té la formació sanitària en la pràctica assistencial dels professionals, aportant una visió nova principalment en els objectius d'educació i des del vessant més medicolegal.

Rosa Pérez

Analitzarà l'ús i consum de drogues d'abús i alcohol, segons sexe i en menors d'edat