Stat Wars: El despertar de les dades

L'objectiu és portar l'Estadística fora de l'aula, amb la finalitat d'aconseguir que els i les joves estudiants siguin conscients, amb Diversió i Jocs, que vivim en un Món ple de Dades.

L'Estadística és una disciplina científica molt utilitzada en tots els àmbits del coneixement, però molt poc coneguda i estimada entre els estudiants i la societat en general. Es tracta d'una activitat adreçada a estudiants de 4rt d'ESO i 1r curs de Batxillerat. La idea original és de la professora Rosa Elvira Lillo de la Universitat Carlos III de Madrid, i durant el curs 2017-2018 es van realitzar esdeveniments Stat Wars a diferents ciutats d'Espanya, coordinats per la xarxa nacional de Bioestadística BIOSTATNET i amb el suport d'un projecte FECYT. Més de 3000 estudiants ja hi han participat.

  • Què es proposa? Un matí jugant amb l'Estadística a la UdL.
  • Quin és l'objectiu? Portar l'Estadística fora de l'aula, amb la finalitat d'aconseguir que els i les joves estudiants siguin conscients, amb Diversió i Jocs, que vivim en un Món ple de Dades.

El 26 d’octubre es crearà un espai-temps interactiu que afavoreixi la participació dels assistents en un ambient distès on prevalgui la diversió i es desperti la consciència crítica respecte al maneig de dades. L'activitat té el format de xerrada - concurs i s'hi desenvolupen diferents jocs, en els quals es participa individualment o en grup, per tal de resoldre problemes quotidians abordables mitjançant tècniques estadístiques. També es comentaran els estudis i les sortides professionals dels experts en ciències de dades.

Les inscripcions ja estan completes.

Que la força de les dades us acompanyi!

Un matí jugant amb l'Estadística a la UdL.