La millora en el diagnòstic precoç, les alteracions del son i el tractament de la malaltia d’Alzheimer centren diverses investigacions de l’IRBLleida i de la Unitat de Trastorns Cognitius de Lleida

El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer, declarat per l’Organització Mundial de la Salut.

La millora en el diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer, les alteracions del son en els pacients que la pateixen i el seu tractament centren diverses investigacions de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i de la Unitat de Trastorns Cognitius de la Regió Sanitària de Lleida, ubicada a l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM). Amb motiu de la commemoració, el proper 21 de setembre, del Dia Mundial de l'Alzheimer, declarat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unitat de Trastorns Cognitius de la Regió de Lleida ha organitzat, el proper dimecres 19 de setembre, a partir de les 10 h, un col·loqui sobre els canvis socials i en la cura dels pacients que s'han produït en la malaltia en els darrers anys.

Juntament amb el diagnòstic i la cura del pacient, la recerca és una de les claus de futur per millorar el pronòstic i el tractament de la malaltia d'Alzheimer. Les implicacions de les alteracions del son en l'aparició i evolució de la malaltia són un dels pilars de la recerca en aquest camp en els darrers anys. La Unitat de Trastorns Cognitius de la Regió de Lleida i el Grup de Neurociències Clíniques, conjuntament amb el Grup de Recerca Translacional en Malalties Respiratòries de l'IRBLleida, han demostrat l'elevada incidència de l'apnea del son obstructiva en aquest grup de pacients i n'estan avaluant la implicació en la progressió de la malaltia, així com la possibilitat de facilitar-ne la detecció.

Paral·lelament, des de fa diversos anys, la Unitat de Trastorns Cognitius ofereix la possibilitat  als pacients en fases molt inicials de la malaltia de participar en assajos clínics destinats a avaluar l'eficàcia de fàrmacs per eliminar l'amiloide o la proteïna tau, que són les substàncies considerades responsables de l'aparició i la progressió de la malaltia. La Unitat de Trastorns Cognitius també col·labora en diferents projectes de recerca que inclouen l'estudi del líquid cefalorraquidi en pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències, així com la col·laboració en consorcis de genètica d'àmbit estatal i europeu, amb l'objectiu de conèixer nous factors de risc genètic i mecanismes implicats en la malaltia.

Tots aquests projectes assistencials i de recerca han situat la Unitat de Trastorns Cognitius entre les unitats de memòria capdavanteres del país.

La malaltia d'Alzheimer

La malaltia d'Alzheimer és neurodegenerativa, provoca una pèrdua progressiva de la memòria recent a la qual s'afegeix l'afectació d'altres funcions cognitives durant l'evolució de la malaltia i, en alguns casos, les alteracions de la conducta. Segons dades de la Federació d'Associacions d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC), aquesta malaltia afecta aproximadament 85.000 persones a Catalunya. L'envelliment n'és un dels principals factors de risc; per això, amb l'augment de l'esperança de vida, el nombre de persones afectades s'espera que s'incrementi dràsticament i de manera progressiva en les properes dècades.

El dia 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, declarat per l'Organització Mundial de la Salut, enguany sota el lema "Alzheimer, consCiència social". Amb aquest lema es pretén,  en primer lloc, reivindicar la necessària consciència que hi ha d'haver per garantir un abordatge integral adequat de la malaltia que, a més de combatre els seus efectes sociosanitaris, posi en el centre d'atenció els drets de les persones afectades (binomi pacient-cuidador), i que en respecti la dignitat.

En segon lloc, es vol donar suport a qualsevol acció o mesura que pugui realitzar-se amb evidències contrastades i contrastables, alhora que exigeix un major compromís amb la ciència ―tant la biomèdica com la social o sociosanitària―, com a únic recurs per avançar cap a la cura o cronificació de la malaltia.

La Unitat de Trastorns Cognitius de la Regió de Lleida organitza un col·loqui sobre els canvis socials i en la cura dels pacients