El CREBA, exemple de transparència en experimentació animal

Forma part del primer acord de transparència sobre l’ús d’animals en experimentació científica, impulsat per la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE).

El Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) formen part del grup de 123 organitzacions de l'Estat espanyol que ha firmat un acord de transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica, impulsat per la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE). Aquestes organitzacions representen la pràctica totalitat dels sectors de l'Estat espanyol relacionats amb l'experimentació amb animals i inclouen les entitats més emblemàtiques, tant públiques com privades.

D'aquesta manera, i seguint la iniciativa del Regne Unit, aquestes institucions volen transmetre amb transparència a la societat la importància de l'experimentació animal controlada i rigorosa, en benefici de la salut humana i animal. L'experiència a l'Estat espanyol ha inspirat un acord similar a Portugal.

Ahir es va presentar el primer informe anual d'aquesta associació, en què es revela que l'Estat avança cap a la transparència en aquest àmbit, ja que les 123 institucions que ja han subscrit l'acord han obert la porta a fer saber que usen animals, per què i com ho fan, i els beneficis que n'esperen. En aquest informe, l'activitat del CREBA figura com un exemple d'obertura i transparència.

Les entitats firmants de l'acord han assumit quatre compromisos centrats en les activitats de comunicació interna i externa relacionades amb la utilització d'animals. Aquest primer informe recull els assoliments i assenyala aspectes a desenvolupar amb major profunditat.

Els quatre compromisos que han assumit les entitats són:

  • Parlar amb claredat sobre quan, com i per què s'usen animals en recerca.
  • Proporcionar informació adequada als mitjans de comunicació i al públic en general sobre les condicions en les quals es realitza la recerca que requereix l'ús de models animals i els resultats que n'obtenen.
  • Promoure iniciatives que generin en la societat més coneixement i comprensió sobre l'ús d'animals en recerca científica.
  • Facilitar la informació del progrés de l'Acord i la posada en comú de les experiències desenvolupades. <!--![endif]---->

Aquestes institucions volen transmetre amb transparència la importància de l'experimentació animal controlada i rigorosa, en benefici de la salut humana i animal.