La Diputació de Lleida, la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran i l’IRBLleida s’uneixen en la promoció de la recerca biomèdica de Lleida

La Diputació de Lleida destina, per sisè any consecutiu, més de 279.000€ a la 6a edició d'Ajuts de Promoció a la Recerca en Salut

La Diputació de Lleida, la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Gestió de Serveis Sanitaris i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) s'han unit per promoure la recerca en salut amb l'objectiu d'impulsar que els professionals que han acabat la formació especialitzada, els estudis de doctorat o els que ja estan treballant en algun dispositiu assistencial de les terres de Lleida o el Pirineu facin recerca.

La convocatòria d'Ajuts de Promoció a la Recerca en Salut inclou, l'any 2018,  quatre modalitats diferents. Les tres primeres, A, B i C, estan cofinançades per la Diputació de Lleida i la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu Aran i Gestió de Serveis Sanitaris, i la modalitat D és finançada per la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu Aran i Gestió de Serveis Sanitaris.

En aquest sentit, la Diputació de Lleida destina enguany, per sisè any consecutiu,  més de 279.000€, per a les beques de promoció de la recerca en salut. Aquesta dotació econòmica, que s'aporta a l'IRBLleida, permet la concessió de deu ajuts repartits en diverses modalitats de recerca.

La modalitat A dels ajuts està destinada a incorporar professionals que han finalitzat l'etapa d'especialització (de medicina, d'infermeria, de pediatria i de fisioteràpia) en alguns dels hospitals corresponents a l'àmbit de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida i Alt Pirineu i Aran, i de Gestió de Serveis Sanitaris, o a la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Lleida. En aquesta modalitat, s'han concedit tres ajuts.

La modalitat B té la finalitat d'incorporar professionals que acaben el període de formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques durant l'any 2018, i desitgen donar suport al desenvolupament de projectes en models experimentals del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA). En aquest cas, s'ha concedit una ajuda.

Tant en la modalitat A com en la B, rebre l'ajut és compatible amb contractes assistencials, per aquest motiu, la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu Aran cofinança aquests ajuts.

La modalitat C és per a aquells estudiants de doctorat en ciències de la salut que estan exhaurint una beca predoctoral, obtinguda en concurrència competitiva, i que estan matriculats en el programa de doctorat en salut de la Universitat de Lleida. En aquest cas, s'han atorgat sis ajuts.

Pel que fa a la modalitat D, com ja va informar la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu Aran, aquest any, per primer cop, s'ha posat en marxa una nova convocatòria d'ajuts amb la finalitat de promoure la recerca d'àmbit hospitalari i d'atenció primària. Aquesta convocatòria té una dotació total de 88.000 €, que es reparteixen en sis ajuts en diferents àmbits de recerca. Aquests ajuts estan dirigits als professionals, preferentment menors de 45 anys, que treballen en els dispositius assistencials per tal de dotar-los del temps necessari per obrir nous projectes de recerca o consolidar una línia existent de recerca en salut.

La modalitat D, que està finançada per la Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu Aran i Gestió de Serveis Sanitaris, compta amb la col·laboració de les empreses i entitats Amgen, Novartis, Medtronic, Shire i Oncolliga.

Aquesta iniciativa està pensada per estimular la recerca translacional entre els professionals i per estimular la realització de projectes d'investigació innovadors a IRBLleida, en què calgui la incorporació de professionals formats en diferents especialitats mèdiques.

Els contractes de promoció de la recerca són de 20.000 € bruts anuals, compatibles amb altres contractes laborals dins de la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies. Els investigadors que obtinguin l'ajuda hauran de presentar una memòria de seguiment de les tasques i una exposició de resultats en un acte públic.

El mes d'octubre està previst un acte de reconeixement als professionals.

10 investigadors s’incorporen a diversos grups d’investigació en l’àmbit hospitalari, d’atenció primària i al centre CREBA