Lleida impulsa la recerca a l’atenció hospitalària i primària

Creen una nova convocatòria d’ajudes, amb una dotació total de 88.000 €, repartits en 6 àmbits diferents d’investigació

Aquest any, per primer cop, les gerències territorials Lleida i Alt Pirineu Aran i Gestió de Serveis Sanitaris, conjuntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), han posat en marxa una nova convocatòria d'ajudes amb la finalitat de promocionar la recerca d'àmbit hospitalari i d'atenció primària. Aquesta convocatòria compta amb una dotació total de 88.000 €, que es reparteixen en sis ajudes en diferents àmbits de recerca.

Aquestes ajudes estan dirigides, segons consta a les bases de la convocatòria, a aquells professionals, preferentment menors de 45 anys, que treballin en els dispositius assistencials que inclou les gerències territorials Lleida i Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris, per tal de dotar-los del temps necessari per obrir nous projectes de recerca o consolidar una línia existent de recerca en salut.

En la primera edició d'aquestes ajudes s'han presentat dotze candidats. Després que la Comissió de Selecció hagi valorat els projectes, tal com estableixen les bases de la convocatòria, ha fet sis adjudicacions per treballar els projectes següents:

  • Impacte de l'apnea obstructiva del son en l'evolució de la malaltia d'Alzheimer i importància de la hipòxia intermitent i la fragmentació del son. / Estudi de biomarcadors i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en una cohort multicèntrica de demència frontotemporal.
  • Nou tractament oral per a la millora de la capacitat funcional dels pacients amb insuficiència cardíaca i dèficit de ferro: estudi IVOFER.
  • Efecte de la síndrome d'apnea-hipoapnea del son i tractament amb pressió contínua d'aire en el ritme circadià de la pressió intraocular.
  • Model d'hiperglucèmia pura per a l'estudi de l'aterosclerosi diabètica.
  • Marcadors transdiagnòstics dels símptomes cognitius en els trastorns afectius.
  • Autopercepció de la imatge corporal i autoestima en la preadolescència i l'adolescència, i relació amb la salut, la qualitat de vida i el rendiment escolar: estudi descriptiu transversal.

Els guanyadors pertanyen a un grup de recerca de l'IRBLleida i el treball d'investigació que desenvoluparan està emmarcat dins d'un projecte competitiu. La durada de l'ajuda és, com a màxim, d'un any i servirà per contractar professionals que realitzaran la tasca assistencial d'aquests investigadors perquè puguin dedicar-se a l'estudi de recerca que han presentat.

Els beneficiaris hauran de participar en la Jornada d'Iniciatives, Innovació i Recerca que organitza cada any la Gerència Territorial, una vegada hagi finalitzat l'ajut, i presentar-hi els resultats en una comunicació oral o un pòster.

Aquesta convocatòria, que compta amb la col·laboració de les empreses i entitats Amgen, Novartis, Medtronic, Shire i Oncolliga, s'afegeix a les altres tres convocatòries que la Diputació de Lleida impulsa a l'IRBLleida. Està previst realitzar un acte de reconeixement als professionals guanyadors de les ajudes de la convocatòria.

Els guanyadors pertanyen a un grup de recerca de l'IRBLleida i el treball d'investigació que desenvoluparan està emmarcat dins d'un projecte competitiu.