L’IRBLleida fomenta la vocació científica als estudiants de Batxillerat

Promou un programa d’ajuts a estudiants de Ciències i Tecnologia, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i el Servei Educatiu del Segrià del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha convocat la quarta edició dels Ajuts IRBLleida per a estudiants de batxillerat, amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida (UdL) i el Servei Educatiu del Segrià del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un programa d'ajuts destinat a estudiants de batxillerat de primer curs, en la modalitat de Ciències i Tecnologia relacionat amb les Ciències de la Vida i la Salut. El programa proporcionarà als més joves l'oportunitat d'entrar en contacte amb el món de la recerca biomèdica per despertar i fomentar vocacions investigadores per al futur.

Les 5 persones becades gaudiran d'un ajut, que consistirà en una dotació econòmica de 200 euros, i l'estada d'un mes a l'IRBLleida per familiaritzar-se amb un entorn científic i les tècniques d'ús comú en recerca bàsica biomèdica. També està prevista la realització d'experiments dirigits, la presa de contacte amb la metodologia científica i el funcionament d'equips d'alta tecnologia emprats en les diferents unitats tècniques de l'IRBLleida. A més, la directora de l'IRBLleida, Elvira Fernández, ha anunciat avui que, de les 5 memòries presentades al finalitzar l'estada, el millor treball comptarà amb una dotació extra de 400€. "Perquè estem en un entorn competitiu i el millor ha de tenir un premi" ha explicat Fernández.

El període formatiu es desenvoluparà a les instal·lacions de l'IRBLleida des de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2018, amb una durada d'un mes, a acordar entre l'alumne i el grup de recerca.  Els grups de recerca en què es desenvoluparà el programa són:  Cicle cel·lular, Fisiopatologia metabòlica, Grup de recerca translacional vascular i renal, Patologia oncològica i Unitat de senyalització neuronal.

En l'acte de presentació del programa, la vicerectora d'Estudiants de la Universitat de Lleida, Neus Vila, ha destacat que "cal donar visibilitat als centres de recerca i la societat ha de conèixer la seva tasca". Vila també ha remarcat la implicació del Vicerectorat d'Estudiants de la UdL en aquesta iniciativa i ha mostrat tot el seu suport a la proposta, amb la possibilitat d'incorporar més alumnes en el cas de moltes peticions.

Per la seva part, l'investigador i professor de la UdL responsable de la convocatòria, Joan Ribera, ha afirmat que "cal detectar quan abans possible el futur investigador per fomentar el seu esperit crític, per això vam començar aquest projecte". La primera edició de les ajudes va ser l'any 2013 i es va seguir posteriorment els anys 2014 i 2015.  

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha senyalat que la realització de les estades "és una de les millors experiències que poden oferir als alumnes per tenir l'oportunitat d'estar en un entorn laboral d'excel·lència". Cullerés ha proposat la possibilitat que els alumnes becats ofereixin xerrades informatives a d'altres alumnes per oferir als seus companys un "aprenentatge entre iguals". 

La directora de l'IRBLleida, Elvira Fernández, ha volgut matisar que "la iniciativa és un retorn obligatori dels investigadors a la societat que ens dóna recursos". Fernández ha destacat "l'obligació de l'IRBLleida d'alfabetitzar en ciència i aproximar la recerca a les aules" i també ha informat de la necessitat de fomentar el contacte amb les ciències a les dones "per contribuir a ajudar a la seva vocació científica". En aquest sentit, ha explicat la importància  que les ajudes estiguin repartides al 50% entre homes i dones.

Els sol·licitants seleccionats pel centre docent, d'acord amb els criteris de la convocatòria, hauran d'haver finalitzat, abans del 1 de juliol de 2018, el primer curs de Batxillerat en la modalitat de Ciències de la Natura i Salut.  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de juny de 2018.  Les sol·licituds pels ajuts seran avaluades per una Comissió de Selecció. La selecció es realitzarà en concurrència competitiva i estarà basada en criteris de mèrit i capacitat acreditats pel nivell de rendiment acadèmic de l'alumne, atenent a la nota mitja numèrica del Batxillerat.

Las bases de la convocatòria es troben a la pàgina web www.irblleida.org.

D'esquerra a dreta, Miquel Àngel Cullerés, Neus Vila, Elvira Fernández i Joan Ribera

Cada persona becada gaudirà de 200€ i d’una estada d’un mes al centre de recerca per familiaritzar-se amb un entorn científic i les tècniques d’ús comú en recerca bàsica biomèdica