L’IRBLleida organitza una exposició fotogràfica amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència

La mostra es pot veure al primer pis de l’edifici Biomedicina I

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ─amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que va tenir lloc ahir, 11 de febrer─ ha organitzat una exposició fotogràfica formada per imatges de les professionals que integren l'Institut. La mostra es pot veure al primer pis de l'edifici Biomedicina I.

Les dones representen el 61,3 % dels professionals contractats o adscrits a l'Institut (investigadors que formen part de la Universitat de Lleida, dels centres sanitaris d'atenció primària, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova o l'Hospital Universitari de Santa Maria).

L'IRBLleida està integrat per 284 dones, de les quals 241 són personal de recerca i 43 personal de suport de gestió o tècnic. Del total de les 241 professionals de recerca, 11 investigadores són caps de grup de recerca, 83 són investigadores de recerca, i 147 investigadores en formació (o estudiants de doctorat).

El Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència té l'objectiu de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions en la ciència, així com d'eliminar tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l'educació i l'ocupació, tot trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals mitjançant polítiques i plans d'estudi en el camp de la ciència per fomentar una major participació de les dones i les nenes, i reconèixer els seus èxits.

Exposició professionals IRBLleida

Les dones representen el 61,3 % dels professionals contractats o adscrits a l’Institut