Sol·licituds enviades a la convocatòria PERIS 2018-2020

En total, s'han sol·licitat 3.060.975,62 € en 25 sol·licituds.

Lleida, 5 d'octubre 2017 Presentem les dades de les sol·licituds que hem enviat a la convocatòria PERIS 2018-2020 1.Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs – 9 sol·licituds enviades (1.022.326,65€) 2.Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut. Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora de professionals d'infermeria i/o fisioteràpia – 5 sol·licituds enviades (127.200,00€) 3.Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut. Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora de professionals facultatius especialistes – 5 sol·licituds enviades (447.955,20€) 4.Acció instrumental de projectes de recerca orientats en l'àmbit de la salut mental – 6 sol·licituds enviades (1.463.493,77€) En total, s'han sol·licitat 3.060.975,62 € en 25 sol·licituds. Segona convocatòria PERIS 2018-2020 L'edició de 2018 desplega quatre accions instrumentals per permetre: - Incorporar científics als grups de recerca dels centres sanitaris. - Facilitar la dedicació de la recerca de professionals sanitaris dels hospitals i centres d’atenció primària. - Posar en marxa projectes de recerca orientats a necessitats de salut de la ciutadania, amb èmfasi a la salut mental. L'objectiu de la convocatòria 2018 és prioritzar l'impuls del talent i l'ocupabilitat i programes de coneixement d'excel·lència.