La Comissió Europea distingeix El Bus de la Salut com a projecte capdavanter en l’envelliment actiu i saludable

- El projecte ha rebut la qualificació màxima que atorga l’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. - Aquesta acreditació permet la internacionalització i la visibilitat del sistema català d

Lleida, 30 de juny 2017 El projecte El Bus de la Salut ha rebut el reconeixement del Partenariat Europeu d’Innovació en Envelliment Actiu i Saludable, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIPonAHA), —que és una iniciativa de la Comissió Europea— com a projecte capdavanter en l’envelliment actiu i saludable i la innovació. En concret, el projecte ha rebut la qualificació de quatre estrelles, la màxima que atorga EIPonAHA i aquesta és la puntuació que ha obtingut Catalunya com a ecosistema sanitari líder i referent davant les institucions i les organitzacions europees en l’àmbit de la innovació en l’envelliment actiu i saludable. La Diputació de Lleida, la Fundació Renal Jaume Arnó, conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) de l’IRBLleida, van posar en marxa el gener de 2015 el projecte El Bus de la Salut, per convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals, modificar els hàbits poc saludables de la població i sensibilitzar-la sobre la importància social de la donació d’òrgans. Fins el moment, prop de 6.000 persones s’han realitzat les proves de diagnòstic precoç. El Consorci de Catalunya —integrat, entre d’altres, pel Departament de Salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)— va presentar un seguit de projectes, entre els quals hi ha El Bus de la Salut, per a l’avaluació dels ecosistemes sanitaris regionals europeus. Aquest reconeixement situa Catalunya i El Bus de la Salut com a capdavanters en nombre i qualitat d’iniciatives, inversió i resultats en la provisió i implementació de solucions innovadores per resoldre problemes d’atenció i salut a persones grans, pacients crònics i d’altres grups de pacients de risc. A més, aquesta acreditació permet la internacionalització i la visibilitat del sistema català de salut, al mateix temps que incrementa les possibilitats per a la creació d’iniciatives i la formació de consorcis per a activitats col·laboratives amb altres regions europees. La Comissió Europea ha reconegut Catalunya i El Bus de la Salut sobre la base de quatre eixos: • Disposició política, organitzativa, tecnològica i financera per a l’abordatge innovador de l’envelliment actiu i saludable. • Capacitat de compartir coneixements i recursos per a la innovació. • Contribució a la cooperació europea i la transferibilitat de les pràctiques mateixes. • Demostració de l’impacte positiu amb evidències. EIPonAHA és una iniciativa de la Comissió Europea per afrontar estratègicament els reptes socials associats a l’envelliment actiu i saludable, donar visibilitat a les bones pràctiques en innovació i facilitar els intercanvis entre regions, tot fomentant la cooperació interregional i el valor de l’excel·lència. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania europea, en particular de les persones majors de 65 anys, donar suport a la sostenibilitat i l’eficiència dels sistemes sanitaris i socials a llarg termini i augmentar la competitivitat de la indústria de la Unió Europea a través de l’expansió de nous mercats.