Convocatòria d'Ajuts 2017 de Promoció de la Recerca en Salut - 5a edició

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) obre una convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de recerca en salut, en tres modalitats

Lleida, 12 d'abril 2017 Modalitat A: Ajuts generals per a la incorporació de professionals que, havent acabat el període de formació especialitzada (MIR, EIR, PIR, FIR) a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a l’Hospital Universitari Santa Maria o la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Lleida dins del curs acadèmic 2016‐2017, desitgin desenvolupar aquest tipus de projectes. Modalitat B: Ajuts específics per a la incorporació de professionals intervencionistes que, b1) havent acabat el període de formació especialitzada MIR a qualsevol Hospital, o b2) provenint d’altres disciplines de ciències de la vida i amb provada experiència en cirurgia en models experimentals, desitgin donar suport al desenvolupament de projectes del centre Ciencia e Investigación Experimental Biomédica Aplicada (CREBA). Modalitat C: Ajuts per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que estiguin esgotant una beca predoctoral concedida per un organisme oficial i que estiguin matriculats en el programa de doctorat en salut de la UdL. La documentació requerida s’haurà d’enviar per correu electrònic a la direcció: comunicacio@irblleida.cat, indicant: Sol∙licitud Ajut Recerca en Salut 2017 a la casella de l’Assumpte del corresponent correu electrònic. Presentació de sol∙licituds: des del 12 d’abril fins a les 15h del 27 d’abril Per a més informació, consultar documents adjunts.