El Servei de Proteòmica i Genòmica amplia la seva oferta d'anàlisis genòmiques gràcies a una nova palataforma tecnològica

Amb aquest nou equipament el Servei amplia el seu ventall d'anàlisis genòmiques a diferents aplicacions.

Lleida, 23 de febrer 2017 El Servei cientificotècnic de Proteòmica i Genòmica de la Universitat de Lleida, que ofereix tecnologia per dur a terme recerca en els camps de la Genòmica i la Proteòmica, amplia els seus serveis amb la posada en marxa de la Plataforma de Seqüenciació Massiva d'Àcids Nucleics. Amb aquest nou equipament el Servei amplia el seu ventall d'anàlisis genòmiques a diferents aplicacions. Més informació: http://www.udl.cat/ca/recerca/oficina/sct/serveis/proteomica/