III Jornada de Psicopatia, 3 de març 2017

Nous reptes en psicopatia

Lleida, 2 de gener 2017 El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera acollirà el 3 de març la III Jornada de Psicopatia que porta per títol "Nous reptes en psicopatia". L'objectiu general d'aquesta jornada és fer una revisió i actualització del fenomen de la psicopatia, principalment en l'àmbit de la pràctica clínica diària i en el de l'avaluació orientada a la intervenció tant en població infantil i juvenil com adulta. Els objectius específics són profunditzar en el coneixement de la psicopatia femenina, i en les principals i més prometedores estratègies d'intervenció utilitzades en el trastorn psicopàtic en totes les edats.