Professionals de medicina i pacients avaluen positivament el programari desenvolupat per investigadors de la UdL i l’IRBLleida per garantir el seguiment dels hipertensos

Home Blood Pressure Framework (HBPF) està integrat per un servidor i una aplicació mòbil que permet la comunicació directa entre els professionals de medicina i els pacients

Lleida, 29 de novembre 2016 Professionals de medicina i pacients reconeixen la utilitat per garantir el seguiment dels pacients hipertensos de l’aplicació BPControl, una eina desenvolupada per investigadors de la Universitat de Lleida (UdL), l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) i l’empresa lleidatana Hesoft Group. BPControl forma part del programari Home Blood Pressure Framework (HBPF) integrat per un servidor i l’aplicació esmentada. El 87% dels pacients i el 100% dels professionals de medicina que han completat el qüestionari en recomanarien l’ús i el 82% dels pacients i el 100% dels professionals de medicina creuen que és útil per reduir les visites al centre mèdic. Els enquestats també han destacar la facilitat d’ús de l’aplicació. El qüestionari ha estat completat per 38 pacients i tres metges de l’Hospital Clínic de Barcelona i s’han publicat els resultats a la revista Peer J Computer Science. Mitjançant BPControl, el pacient hipertens registra la seva pressió arterial a casa i envia les lectures a un professional de la salut, que disposa d’un programa en línia i que es fa responsable d’establir les mesures necessàries. Aquesta aposta per l’e-Salut permet que el pacient redueixi significativament el cost dels trasllats al seu centre de salut i, també, que hi estableixi una comunicació directa i en temps real. La hipertensió és un dels factors de risc més importants de les malalties cardiovasculars, que afecta el 20% de la població adulta, un percentatge que augmenta amb l’edat dels pacients segons diferents estudis, entre els quals hi ha aquest, publicat a la revista BMC Geriatrics. La gestió de la pressió arterial a casa proporciona una informació més precisa que altres mètodes i evita la síndrome de la bata blanca (que es produeix quan el pacient es pren la pressió a un centre de salut) que pot emmascarar els resultats. HBPF facilita una completa i eficient plataforma que inclou una interfície amigable que proporciona missatges de motivació per als pacients i permet una comunicació en temps real entre pacients i metges. El funcionament del sistema s’inicia amb l’alta dels pacients al programa, que fan els professionals de medicina. Tot seguit els pacient s’han de descarregar de forma gratuïta l’app BPcontrol, que està disponible per a Android i iOS, des del repositori del lloc web d’Hesoft Group (http://www.hesoftgroup.eu), i han de començar a incloure les seves dades de pressió arterial segons la periodicitat marcada pels facultatius. L’aplicació BP control envia recordatoris als pacients per fer-ne el seguiment, així com suggeriments i consells, i els metges s’encarreguen de monitorar els resultats i establir les pautes necessàries. Les tendències futures es dirigeixen a provar com l'ús d'aquesta eina integral i personalitzada de monitoratge pot minimitzar el risc d'atacs cardíacs, accidents cerebrovasculars i altres efectes de la hipertensió. Els investigadors planegen afegir una interfície sense fils o Bluetooth al dispositiu de presa de mostres (per evitar que els pacients hagin d’introduir manualment les dades i enviar-les), opció que facilitaria la transferència automàtica de dades i evitaria els errors de transcripció. El programari ha estat desenvolupat pels investigadors de computació distribuïda de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) Adrián Carrera, Jordi Vilaplana, Jordi Mateo, Francesc Solsona i Josep Rius; per l’investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la UdL i de l’IRBLleida Rui Alves; pels investigadors de l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona Miquel Camaforti i Sara Solsona, i pel cofundador de l’empresa especialitzada en el disseny i desenvolupament de solucions de telemedicina Hesoft Group, Josep Cuadrado.