El IRBLleida s'adhereix a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal

Promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre del 2016.

Lleida, 25 de noviembre 2016 L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Investigació Animal ( EARA) i llançat el 20 de setembre del 2016. Som conscients que la investigació animal juga un paper fonamental en el coneixement dels mecanismes biològics que estan involucrats en les malalties i en el desenvolupament de tractaments mèdics. Sense l'ús d'animals, no disposaríem de la majoria de les medicines, antibiòtics, vacunes i tècniques quirúrgiques que s'apliquen en medicina humana i veterinària. Una part del treball científic que es realitza a l'IRBLleida i que contribueix a la millora de la vida de les persones és gràcies a la utilització d'animals, per a l'avanç del coneixement humà per al descobriment de noves teràpies per a les malalties del cervell com Alzheimer , Parkinson, Esclerosi Múltiple, Ictus, etc. El benestar dels animals d'experimentació és un tema fonamental per a l'IRBLleida, així com ho és l'estricte respecte i compliment de la legislació vigent sobre protecció d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència. El nostre objectiu és assolir els més alts estàndards de benestar animal, no solament des del punt de la responsabilitat moral sobre els mateixos, sinó també perquè no es podria aconseguir ciència de qualitat sense benestar animal. Una gran part de la nostra societat comprèn que els models animals constitueixen una part fonamental de l'estratègia de recerca en biomedicina. No obstant això, també hi ha persones que s'oposen a aquest tipus d'investigació o no estan segures de recolzar-la. Això es deu generalment per desconeixement o falta d'informació contrastada. La Confederació d'Organitzacions i Societats Científiques d'Espanya (COSCE), en col·laboració amb EARA, ha desenvolupat una proposta per millorar la informació disponible per als ciutadans sobre l'ús d'animals en investigacions científiques. La proposta és un Acord de transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica a Espanya que proporciona quatre principis per ajudar els centres d'investigació a millorar la informació proporcionada al públic. Aquest acord pretén continuar els esforços iniciats per la COSCE el 2015 amb la publicació del document sobre l'ús d'animals en investigació científica. El suport de la societat a la investigació requereix que la comunitat científica adopti un enfocament obert i prengui part activa de l'actual discussió sobre per què i com s'utilitzen animals en investigació i els beneficis obtinguts a través d'aquestes pràctiques. Aquest acord proporciona a les organitzacions signants l'oportunitat de compartir i fomentar bones pràctiques en la comunicació transparent de la investigació amb animals per proveir al públic de més informació sobre les raons, els mètodes i el progrés que es deriven de l'ús d'animals en recerca científica. Els signants de l'Acord es comprometen amb els següents principis: - Parlar amb claredat sobre quan, com i per què s'usen animals en investigació. - Proporcionar informació adequada als mitjans de comunicació i al públic en general sobre les condicions en què es realitza la investigació que requereix l'ús de models animals i els resultats que d'ella s'obtenen. - Desenvolupar iniciatives que generin un major coneixement i comprensió en la societat sobre l'ús d'animals en investigació científica. - Informar anualment sobre el progrés i compartir experiències. Els signants d'aquest document es comprometen al seguiment d'aquests quatre principis i a promoure estratègies apropiades per a la seva organització per promoure major transparència sobre l'ús d'animals en investigació. Els signants es comprometen igualment a proporcionar informació anualment sobre les activitats realitzades per aquest fi. Més informació: http://eara.eu/es/propuesta-cosce/