El Dr. Francesc Purroy, al 17è Simpòsium Fundació La Marató de TV3

Es presenten els avenços aportats pels 30 projectes de recerca impulsats gràcies a La Marató 2010

Lleida, 14 de juny de 2016 La Fundació La Marató de TV3 presenta els resultats de la recerca impulsada per La Marató 2010 en el 17è Simpòsium, una jornada científica i social oberta a la ciutadania que es fa el 15 de juny a l'Institut d'Estudis Catalans. En el cas de Lleida, el Dr. Francesc Purroy, metge de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanoval, investigador de l'IRBLleida i professor de la Universitat de Lleida, exposa els resultats del projecte en què s'han identificat unes molècules que indiquen el possible risc de tornar a tenir un ictus. Els investigadors que han treballat en els 30 projectes finançats per aquella edició exposaran els avenços aconseguits en aquests anys d'investigació biomèdica d'excel·lència, concretats en noves teràpies, intervencions i abordatges per regenerar les lesions medul·lars i cerebrals, recuperar les capacitats deteriorades o perdudes i millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones que les han patit. El Simpòsium és un acte obert als ciutadans que promou la trobada amb la ciència impulsada per la solidaritat. D'aquesta manera, el claustre de l'IEC acollirà una exposició de pòsters amb les conclusions de les investigacions que van promoure els donatius fets a La Marató. Per donar a conèixer els resultats obtinguts que es presentaran en el Simpòsium, TV3 ha elaborat el programa especial "La Marató dels investigadors", conduït per Albert Om, que recull alguns dels resultats amb els científics implicats i el testimoni de persones amb una lesió medul·lar o cerebral adquirida que van participar en La Marató 2010. TV3 emetrà el programa dijous 16 de juny, a les 23.50, i dissabte 18 de juny, a les 20.30. Projectes: CREAT UN MARCAPÀS ACTIVAT PER LLUM CAPAÇ DE CONTROLAR L'ACTIVITAT DELS CIRCUITS NEURONALS Dr. Artur Llobet Facultat de Medicina de la UB L'èxit dels assajos amb capgrossos fa que els resultats obtinguts es puguin traslladar a rosegadors, utilitzant models experimentals de lesions traumàtiques del sistema nerviós. L'eina obre portes a la recuperació funcional del teixit nerviós danyat. S'OBTENEN NOUS ELÈCTRODES MÉS EFICIENTS PER REGENERAR LESIONS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL Dra. Maria Nieves Casañ Pastor Institut de Ciència de Materials de Barcelona L'estudi d'aquest equip ha determinat que els elèctrodes òptims per a l'estimulació de reparació dels teixits danyats són els híbrids d'iridi i grafè. També ha desenvolupat un protocol elèctric de baixa freqüència en què aquests elèctrodes aconsegueixen regenerar una lesió "in vitro". A partir d'ara es faran assajos "in vivo". ELS NENS AMB TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC MILLOREN L'ATENCIÓ, LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA GRÀCIES A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ COGNITIVA Dr. Pilar Póo Hospital Sant Joan de Déu L'estudi ha demostrat que un programa combinat de rehabilitació cognitiva mitjançant la robòtica d'assessorament i psicoeducació dirigit als pares i a l'escola millora l'atenció, la cognició i la conducta dels nens que han tingut un traumatisme cranioencefàlic. S'IDENTIFIQUEN MOLÈCULES QUE INDIQUEN EL POSSIBLE RISC DE TORNAR A TENIR UN ICTUS Dr. Francisco Purroy Hospital Universitari Arnau de Vilanova Se sap que els pacients que han tingut un ictus tenen risc de tenir-ne un altre. Fins ara, aquest risc es mesurava mitjançant la neuroimatge. Amb la descoberta del paper predictor d'unes determinades molècules s'obre el camí a desenvolupar noves tècniques de detecció de la repetició de l'ictus. S'AVANÇA EN EL CONTROL DE LA INFLAMACIÓ PER LIMITAR EL DANY NEURONAL DESPRÉS D'UNA LESIÓ Dra. Carme Solà Subirana Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona Els resultats obtinguts ajudaran a dissenyar estratègies terapèutiques per a processos de dany neuronal on la resposta inflamatòria agreuja les lesions produïdes. LA MUSICOTERÀPIA ÉS EFICAÇ PER RECUPERAR LA PARLA DESPRÉS D'UN DANY CEREBRAL AGUT Dra. Carmen García Sánchez Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Els resultats obtinguts han evidenciat l'eficàcia de la musicoteràpia en la rehabilitació del llenguatge de persones amb afàsia no fluent, ha reconegut la musicoteràpia com un tractament rehabilitador i la seva bona acceptació ha permès la creació de la primera coral de persones afàsiques d'Espanya. LES PERSONES OPERADES DE TUMOR CEREBRAL PODEN MILLORAR LA SEVA AUTONOMIA AMB UN PROGRAMA DE TELEREHABILITACIÓ COGNITIVA Dra. Pilar Teixidor Rodríguez Hospital Universitari Germans Trias i Pujol La millora de les funcions superiors en pacients amb tumors cerebrals primaris, gràcies a aquest programa de telerehabilitació cognitiva, pot implicar un augment de la seva independència i autonomia, el retorn a les activitats habituals i, en alguns casos, el retorn a la vida laboral. La Marató de TV3: 24 anys d'impuls a la recerca biomèdica Des del 1992, La Marató de TV3 ha recaptat més de 151 milions d'euros i ha impulsat de manera decisiva la recerca científica a Catalunya sobre un ampli conjunt de malalties mitjançant el finançament de 723 projectes d'investigació biomèdica d'excel·lència en què han treballat 6.500 investigadors. En la seva trajectòria, a més a més, La Marató de TV3 ha dut a terme una tasca essencial de sensibilització i divulgació social sobre les patologies tractades en el programa. Aquesta acció ha promogut un interès creixent dels joves per la ciència, una millora en el coneixement de la salut entre la societat, i de manera molt notable, ha incidit àmpliament sobre els valors socials en solidaritat, responsabilitat i respecte entre els ciutadans. La Fundació La Marató de TV3 treballa amb rigor i transparència per garantir que els recursos econòmics aconseguits en el programa es destinin a finançar els millors projectes de recerca que es presenten a cada convocatòria. Un cop seleccionats, en fa el seguiment científic i econòmic durant els tres anys de realització i en presenta els resultats obtinguts mitjançant un simposi anual, del qual celebrem ara la 17a edició. Aquest acte materialitza el retorn social del projecte de La Marató de TV3: tota l'energia i l'esforç solidari invertits el 2010 retorna ara a la ciutadania en forma d'avenços en el coneixement de les malalties minoritàries.